Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Thường Niên (Mc 4:26-34) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu gồm các dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt giống tự động mọc lên cho thấy sức mạnh nội tại của ơn Chúa tác động nơi con người, đồng thời gợi lại thái độ kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa như người gieo giống chờ ngày hạt giống mọc lên.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Ngày 27/01/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,26-34) .

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”. 30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

Gioel Vendel là chuyên viên nghiên cứu về khả năng con người, đã chia sẻ quan sát của ông về sức mọc lên cây tre. Khi một gốc tre đem trồng xuống đất, thì phải mất khoảng năm năm, gốc tre đó mới mọc lên một ngọn măng. Nhưng khi vừa lú lên khỏi mặt đất, măng tre đó chỉ cần sáu tuần lễ là cao được hơn mười thước. Tại sao vậy? Cây tre cần năm năm để có đủ một hệ thống rễ an toàn tỏa dưới lòng đất, và chính nhờ những rễ li ti này, măng tre có thể vươn cao và nhanh chóng.

Trên đây là hình ảnh giúp chúng ta hiểu thêm về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa, đối với sự trưởng thành của người môn đệ trong đức tin và ân sủng. Hạt giống đức tin được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người, chắc chắn sẽ mọc lên, nhưng cần phải có thời gian. Chúa Giêsu đã không dùng hình ảnh măng tre mọc lên, nhưng Người dùng hình ảnh hạt giống và hạt cải để nói lên sức mạnh của ơn Chúa nơi tâm hồn con người.

Tin mừng hôm nay kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu gồm các dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt giống tự động mọc lên cho thấy sức mạnh nội tại của ơn Chúa tác động nơi con người, đồng thời gợi lại thái độ kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa như người gieo giống chờ ngày hạt giống mọc lên. Trong khi đó, dụ ngôn hạt cải nhỏ nhưng có thể mọc lên thành cây to, nhấn mạnh đến tính nghịch lý về sự phát triển của ơn Chúa, của nước Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Con người tự sức mình chẳng là chi, nhưng với ơn Chúa, con người có thể làm được những điều kỳ diệu.

Trên bình diện cộng đoàn, gia đình, Giáo hội đã bắt đầu với nhóm Mười Hai, nhưng qua dòng thời gian đã phát triển mạnh mẽ như chúng ta thấy hiện nay. Dù khuyết điểm, bất toàn, Giáo hội Chúa vẫn phát triển, ơn Chúa vẫn tác động làm dậy men nơi tâm hồn con người. Điều quan trọng trên bình diện cá nhân, gia đình và cộng đoàn là bám rễ vào sâu vào sức sống thần linh, giống như măng tre mọc nhanh và mạnh nhờ chùm rễ mọc ẩn dấu dưới lòng đất.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết bám chặt vào Chúa, giữ vững niềm tin vào ân sủng Chúa và kiên trì trong tình yêu của Chúa. Amen.