Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 7: 1-2.10.25-30: Lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở, một lời mời gọi chúng ta kiên trì trong những gì chúng ta làm vì vinh danh Chúa và hạnh phúc cho tha nhân; kiên trì và tin tưởng nơi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa là Cha và là Đấng hết lòng vì công trình tạo dựng của Ngài. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 27-03-2020
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 7: 1-2.10.25-30)

1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới,10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả."28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người.29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
 
SUY NIỆM

Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết tự nguyện để cứu độ nhân loại. Bao lâu giờ của Chúa Giêsu chưa đến, thì con người dù có làm gì đi nữa cũng chẳng thể làm cho giờ đó mau đến được. Chỉ có một lần Chúa Giêsu bảo rằng giờ của Người chưa đến, nhưng Nguời vẫn can thiệp, đó là hôm ở tiệc cưới Cana, theo gợi ý của Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu. Thiên Chúa là tình yêu và tất cả những gì làm nên tình yêu đều được Ngài ủng hộ.

Lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở, một lời mời gọi chúng ta kiên trì trong những gì chúng ta làm vì vinh danh Chúa và hạnh phúc cho tha nhân; kiên trì và tin tưởng nơi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa là Cha và là Đấng hết lòng vì công trình tạo dựng của Ngài. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Kitô,  Con của Ngài. Tất cả những ai tin vào Chúa Kitô thì đều ở trong Thiên Chúa. Ở trong Thiên Chúa và làm công việc Thiên Chúa trao, đó là những gì chúng ta làm mỗi ngày với tinh thần trách nhiệm của những người được sai đi làm chứng cho Thiên Chúa.

Hai ngàn năm qua, Giáo Hội vất vả hiện diện giữa con người, với sứ điệp duy nhất là: Thiên Chúa yêu thương và muốn cho mọi người ơn cứu độ. Sứ điệp ấy được công bố và thể hiện với tất cả tấm lòng của một người mẹ vì con cái mình.

Chia sẻ tâm tình của Mẹ Giáo Hội, ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng vào giờ của Thiên Chúa và chương trình của Ngài để mưu ích cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để vinh danh Chúa Cha và cứu độ chúng con bằng con đường khổ giá, xin giúp mỗi người chúng con biết chấp nhận chết đi mỗi ngày vì yêu mến Chúa và anh em để làm vinh danh Chúa qua cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường