Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 1-6  Trong cuộc lữ hành trần gian, mỗi Kitô hữu phải trả lời cho được con đường nào đưa ta đến hạnh phúc đích thực trên quê trời?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 08/05/2020

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 1-6)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thấy ở đâu, thì các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.


SUY NIỆM

Trong cuộc lữ hành trần gian, mỗi Kitô hữu phải trả lời cho được con đường nào đưa ta đến hạnh phúc đích thực trên quê trời? Phải chăng đó là lối sống ăn ngay ở lành, sống đạo đức thánh thiện, v.v.?

Trang Tin Mừng cho chúng ta biết có một con đường dẫn chúng ta đến Nước Trời mà chính Đức Giêsu mặc khải: đó là con đường mang tên Giêsu. “Tôi chính là con đường” và con đường Giêsu là con đường duy nhất đưa con người đến hạnh phúc thiên đàng. Chỉ qua con đường Giêsu, con người mới tới được quê trời – nơi Thiên Chúa ngự trị bởi Chúa Giêsu khẳng định: “không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người”

Nhân loại chúng ta thật hạnh phúc vì có được con đường như thế! Và mỗi chúng ta thật hãnh diện vì mình đang đi theo con đường Giêsu. Con đường này chắc chắn dẫn ta đi đúng lộ trình về quê hương đích thực trên quê trời.

Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta và Người sẽ trở lại đón chúng ta. Vì Người ở đâu thì chúng ta cũng sẽ được ở đó. Vì vậy, mỗi chúng ta phải biết chuẩn bị những hành trang nào và phải thực hiện những gì nơi con đường Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là con đường dẫn chúng con về với Chúa Cha. Xin cho chúng con luôn vững tin bước theo con đường của Chúa và trở thành con đường bé nhỏ dẫn người khác bước đến con đường chính lộ Giêsu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường