Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 1-6  Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về một đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Đoạn đối thoại này nằm trong bối cảnh bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 17/05/2019

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 1-6)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thấy ở đâu, thì các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.


SUY NIỆM

   Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về một đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Đoạn đối thoại này nằm trong bối cảnh bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Bữa ăn này được bao trùm bởi một bầu khí mà trong đó sự chia ly, tình yêu và sự phản bội đan xen vào nhau. Đầu tiên là Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-20); sau đó, Người loan báo sự phải bội của Giuđa và y đã đi ra khỏi căn phòng vào đêm tối bên ngoài (x. Ga 13,21-30); tiếp theo, Chúa Giêsu nói rằng Người sẽ ra đi và nơi Người đi, các bạn hữu Người không thể theo được (x. Ga 13,31-36); sau cùng, Chúa Giêsu báo trước cho Phêrô về sự phản bội của ông (x. Ga 13,37-38). Bầu khí này làm cho các môn đệ thật xao xuyến và hoang mang.

     Chính trong sự xao xuyến và hoang mang, Chúa Giêsu hướng các môn đệ đến một bầu trời hạnh phúc. Bầu trời hạnh phúc này sẽ là nền tảng cho niềm hy vọng nơi các môn đệ. Một niềm hy vọng mà không có hoang mang hay đau khổ nào có thể dập tắt được. Bầu trời hạnh phúc mà Chúa Giêsu hướng các môn đệ tới đó là “được ở trong nhà của Cha”. Và bởi vì là người Con duy nhất nên chỉ có Chúa Giêsu mới biết đường dẫn tới nhà Cha. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu không chỉ là người dẫn đường mà chính là con đường. Cho nên không có ai có thể đến được nhà Cha mà không đi qua Chúa Giêsu.

    Cuộc sống của chúng ta ngày nay, nhiều lúc cũng bị bao trùm bởi bầu khí của những xao xuyến và lo sợ. Chúng ta xao xuyến và lo sợ về một tương lai bấp bênh; một thiệt hại không vượt qua được; về những suy sụp của tuổi già; một căn bệnh không thể chữa khỏi; nạn đói; bạo lực; sự ô nhiễm môi trường; v.v. Chính những xao xuyến và lo sợ này, nhiều khi lại trở thành lời chất vấn về niềm tin của chúng ta. Nhất là khi đứng trước những đau khổ và bất công mà chúng ta không thể lý giải được, nếu không có được một nền tảng vững chắc cho niềm tin và hy vọng, chúng ta rất dễ đi đến sự buông suôi và tuyệt vọng.

     Hôm nay, trước sự xao xuyến và hoang mang của các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy nơi Người, mục đích của con người không còn ở trong con người, mà ở trong Thiên Chúa. Đối với ai tin và chấp nhận Lời Chúa, thì đời sống không còn phi lý nữa, nhưng sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa này sẽ là nền tảng cho niềm tin và hy vọng nơi các môn đệ. Một niềm tin và hy vọng mà không có hoang mang hay đau khổ nào có thể dập tắt được. 

Lạy Chúa, trước những bấp bênh và hoang mang của cuộc sống, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết để cho niềm hy vọng được ở trong nhà của Chúa định hướng cuộc đời chúng con. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường