Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh (Ga 14:1-6) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay thuật lại những lời an ủi, động viên đầy yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu dành cho những ai bước theo Người. Những lời yêu thương ấy được trở nên khả tín và hấp dẫn hơn với lời hứa của Chúa Giêsu về phần thưởng là những chỗ ở tuyệt vời nơi Nhà Cha.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH
Ngày 13/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,1-6)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. 2 Trong nhà Cha thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, thầy đã nói với anh em rồi, vì thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”. 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” 6 Đức Giê-su đáp: "Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại những lời an ủi, động viên đầy yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu dành cho những ai bước theo Người. Những lời yêu thương ấy được trở nên khả tín và hấp dẫn hơn với lời hứa của Chúa Giêsu về phần thưởng là những chỗ ở tuyệt vời nơi Nhà Cha. Chỗ ở ấy được chính Chúa là Đấng yêu thương ra đi dọn chỗ trước, rồi lại đến đón về ở cùng. Vì thế, để đến được nơi ở tốt đẹp ấy, người môn đệ được mời gọi tin tưởng, phó thác bước theo Chúa là con đường của sự sống bất diệt và dẫn đưa đến sự thật toàn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con luôn xác tín rằng: chỉ qua Chúa, ở trong Chúa, sống nhờ Chúa mà gia đình chúng con mới có thể vượt qua con đường trần gian đầy nắng gió và nhiều cạm bẫy này cách an toàn. Amen.