Clock-Time

Suy niệm thứ Sáu tuần IV Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 14, 1-6: Thưa Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà biết đường đi?... Câu hỏi của Tôma chứng tỏ các Tông Đồ cũng chưa hiểu sự ra đi của vị Thầy chí thánh.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ S
ÁU TUẦN IV PHỤC SINH
T
 
Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan (Ga 14, 1-6)

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

Ông Tôma nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"  Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.


Suy niệm

Thưa Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà biết đường đi?

Câu hỏi của Tôma chứng tỏ các Tông Đồ cũng chưa hiểu sự ra đi của vị Thầy chí thánh. Những gì Chúa vừa nói, họ nghe mà không hiểu. Chúa nói với họ: Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Chúa là đường vì Ngài mặc khải cho ta con đường về với Chúa Cha; Ngài cho họ thấy phải sống thế nào cho hợp ý Thiên Chúa. Con người đến với đức Kitô, nhận lãnh lời Người, giáo huấn của người, rồi được thúc đẩy và được hướng dẫn đến với Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu là đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha, dẫn tới nguồn sự sống sung mãn: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

Đã rất nhiều lần chúng ta đã đi trên những con đường khác: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho ta nhiều sung sướng thoải mái. Nhưng cuối cùng chúng đã dẫn chúng ta đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, khổ đau và sự chết. Trong cuộc sống có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn chúng ta đã đi. Nhưng chúng ta hãy tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường Chúa đã đi.

Con đường Chúa phải đi qua là con đường Thập giá mà Người sắp bước lên. Đối với chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu là đường, nghĩa là Chúa sống làm sao thì ta cũng phải bước theo Chúa như vậy: Ai muốn theo tôi, hãy vác Thập Giá mình mà theo tôi. Chúa là Đường cũng còn có nghĩa là những lời giáo huấn của Chúa dẫn ta về với Chúa Cha.

Chúa dặn các Tông Đồ đừng xao xuyến trước cuộc khổ nạn của Chúa, hôm nay Chúa cũng nói với ta đừng xao xuyến trước những thử thách của cuộc đời trên bước đường theo Chúa; và Chúa cũng dạy chúng ta: hãy tin tưởng vào Chúa và tin tưởng vào Thầy.

Xin Chúa cho chúng ta luôn xác tín rằng chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường thập giá. Nếu chúng ta không đến với Chúa, với Mình và Máu thánh Chúa, nếu chúng ta không biết lắng nghe  và thực hành Lời Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con. Amen.