Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên (Mc 6:14-29) - GKGĐ GP Phú Cường

Trình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai nhân vật đối lập nhau, với hai chọn lựa cũng rất khác biệt nhau. Đó là vua Hêrôđê và Gioan Tẩy Giả. Ngay từ câu đầu tiên, trình thuật Tin mừng hôm nay diễn tả: “Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu”. Và vua nhầm tưởng rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết trỗi dậy:

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 03/02/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,14-29)

Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: "Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Kẻ khác nói: "Đó là ông Êlia". Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ”. Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói: "Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy!". Số là vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!”. Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được”. Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Đầu Gioan Tẩy Giả”. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai nhân vật đối lập nhau, với hai chọn lựa cũng rất khác biệt nhau. Đó là vua Hêrôđê và Gioan Tẩy Giả.

Ngay từ câu đầu tiên, trình thuật Tin mừng hôm nay diễn tả: “Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu”. Và vua nhầm tưởng rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết trỗi dậy:

Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy!

Và rõ ràng, vua Hêrôđê làm điều dữ và ông bị dày vò bởi điều dữ, cái nhìn của ông bị chi phối tất yếu bởi điều dữ ông đã làm. Như thế, không phải sự thiện dùng phương tiện của sự dữ, là bạo lực và sức mạnh, chống lại sự dữ, nhưng sự dữ sẽ tự hủy diệt sự dữ, như lời Thánh vịnh loan báo: “Cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây, thì được thoát khỏi” (Tv 141,10).

Vua Hêrôđê loại trừ một Gioan Tẩy Giả thì lại có một “Gioan Tẩy Giả” khác xuất hiện. Như thế, sự thiện, ánh sáng và chân lý không thể bị loại trừ bởi bạo lực, nghĩa là bởi sự dữ, bóng tối và dối trá.

Đức Giêsu không phải là Gioan Tẩy Giả sống lại, nhưng Người là Đấng mà Gioan loan báo, Người là niềm hi vọng của ông, là sự sống lại của ông. Thật vậy, nơi mầu nhiệm Vượt qua, Đức Giêsu sẽ bị giết chết cách bất công như Gioan, nhưng Người mạnh hơn sự chết, Người sẽ phục sinh và làm cho mọi người phục sinh, trong đó có thánh Gioan.

Ngược lại với chọn lựa sai lầm của Hêrôđê, chúng ta nhận ra lựa chọn đúng đắn, và gương chứng nhân của Gioan Tẩy Giả. Và chính sai lầm của vua Hêrôđê đã làm cho chúng ta nhận ra rằng cả cuộc đời của thánh Gioan, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, gắn bó biết bao với Đức Giêsu, với sự sinh ra, sự sống, sự chết và sự sống lại của Người. Thật vậy, thánh Gioan đã loan báo và chuẩn bị cho Đức Kitô ngự đến, trong cách mình được cưu mang và được sinh ra và bằng cả cuộc đời của mình, như chính ông Dacaria, cha của Gioan, đã tiên báo:

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người
,
bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên”
(Lc 1,76-77)

Như thế, lựa chọn đúng đắn của Gioan là loan báo Đức Kitô cho đến chết và bằng chính cái chết của mình. Thánh Gioan chuẩn bị đường đi cho Đức Giêsu một cách hoàn hảo bằng chính cái chết của mình, đúng hơn là bằng chính cách mình bị giết chết.

Ơn gọi của thánh Gioan cũng chính là ơn gọi của chúng ta, với tư cách là Kitô hữu, đó là ơn gọi, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết cũng gắn liền với Đức Giêsu Kitô: lúc sinh ra, phép rửa làm chúng ta trở thành Kitô hữu, nghĩa là môn đệ của Đức Kitô; trong hành trình làm người, chúng ta đi theo Đức Kitô trong một ơn gọi; và khi chết, chúng ta cũng sẽ cùng chết với Đức Kitô để được sống lại với Người, như chính phép rửa đã loan báo. Vấn đề là chúng ta có nhận ra và đón nhận như một ơn huệ, một mối phúc hay không.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn nâng đỡ và giúp chúng con luôn biết chọn lựa đúng đắn theo cách của Gioan đã chọn, qua những hy sinh, bác ái và bằng đời sống chứng nhân cho Chúa trong mỗi giây phút cuộc đời mình. Amen.