Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giê-su, chúng con mang lấy danh hiệu Ki-tô hữu là tham dự vào vương tính của Chúa, nghĩa là đi lại con đường hiến thân phục vụ và hy sinh đến cùng. Ước gì chúng con luôn biết thể hiện vương tính của Chúa bằng cuộc sống hiến thân phục vụ và hy sinh cho đến cùng, như thánh cả Giu-se đã phục vụ và hy sinh cho Chúa xưa kia.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04/6/2021

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (12, 35-37)

35 Hôm đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

SUY NIỆM

Trong trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã trích dẫn một lời Thánh vịnh của vua Đa-vít để bác bỏ quan niệm cho rằng: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Đó là một thông lệ xem ra cũng rất bình thường trong cách suy nghĩ của người Do Thái thời Chúa Giê-su. Đấng Ki-tô Cứu Thế mà họ mong đợi phải là một vị vua, mà đã là vua thì đương nhiên phải xuất thân từ dòng dõi đế vương. Quả thực, Chúa Giê-su là Vua, nhưng không phải là vua theo cung cách cha truyền con nối, hoặc theo dung mạo mà niềm hy vọng của dân chúng đang vẽ ra. Trong Thánh vịnh, vua Đa-vít được linh ứng đã gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng. Chúa Giê-su lý luận như sau: “Chính Đa-vít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đa-vít được?”. Chúa Giê-su quả thật là Vua, nhưng Người không làm vua theo cung cách và sự chờ đợi của người đời.

Chúng ta hẳn còn nhớ tại địa hạt Cê-sa-rê Phi-lip-phê, khi Phê-rô được linh ứng đã tuyên xưng Người là Đấng Ki-tô, Chúa Giê-su liền loan báo về cuộc tử nạn của Người. Chính qua cái chết của Người, Chúa Giê-su đã thể hiện tư cách Ki-tô và hoàn tất công cuộc cứu rỗi loài người. Đức Giê-su là Vua, nhưng chỉ thể hiện tư cách làm vua bằng cuộc sống và phục vụ đến cùng. Chính trên thập giá mà Người đăng quang như một vị vua.

Hiểu như thế về tư cách làm vua của Chúa Giê-su, chúng ta mới thấy rõ được danh hiệu Ki-tô của chúng ta. Liền sau khi loan báo về cuộc tử nạn của Người, Chúa Giê-su đã nói đến những điều kiện của người môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta”.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con mang lấy danh hiệu Ki-tô hữu là tham dự vào vương tính của Chúa, nghĩa là đi lại con đường hiến thân phục vụ và hy sinh đến cùng. Ước gì chúng con luôn biết thể hiện vương tính của Chúa bằng cuộc sống hiến thân phục vụ và hy sinh cho đến cùng, như thánh cả Giu-se đã phục vụ và hy sinh cho Chúa xưa kia. Amen.