Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 35-37:  Mầu nhiệm Chúa Giêsu có một ngôi vị nhưng hai bản tính vừa là Chúa lại vừa là người thật không dễ gì có thể hiểu thấu đáo được. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A

 

LỄ THÁNH BÔNIFITIÔ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO​


NGÀY 05/06/2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 35-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavid? Vì chính Đavid được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt kẻ thù con làm bệ dưới chân con". Chính Đavid gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là con Đavid được?". Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.
 
SUY NIỆM

 

Khi đọc Kinh Thánh đề cập đến từ “con vua David”, chúng ta biết khái niệm từ “con” có ba cách hiểu: Con ruột là do sanh ra; con nuôi do nhận nuôi; và con cháu ý nói dòng tộc, hậu duệ.

Vua David là một hình mẫu lý tưởng mà người Do Thái tự hào. Và càng tự hào khi Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi Đavid. Thế nhưng Đấng Cứu Thế không chỉ đơn giản là một vị xuất thân từ dòng dõi hoàng vương, mà Người còn là Chúa và là Đấng được sai đến trần gian. Như vậy, niềm tự hào về một dân được cứu chuộc không chỉ giới hạn cho người Do Thái mà thôi. Ơn cứu chuộc được mở ra cho hết mọi người do bởi vì Người là Chúa, từ trời cao đoái thương và muốn cứu chuộc con người. 

Mầu nhiệm Chúa Giêsu có một ngôi vị nhưng hai bản tính vừa là Chúa lại vừa là người thật không dễ gì có thể hiểu thấu đáo được. Cho nên, chúng ta cần noi gương thánh vương David, có một cặp mắt đức tin được Thánh Thần soi dẫn để người có thể nói tiên tri về sứ vụ Đấng Cứu Thế. Nhờ đó chúng ta nhận ra Chúa Kitô là Thiên Chúa đã nhập thể làm người cứu chuộc ta.

Lạy Chúa, vì Chúa nhập thể làm người để thấu hiểu được kiếp người của chúng con, và vì Chúa là Chúa nên chúng con có một chỗ dựa vững chắc. Xin cho mỗi người chúng con cũng được nhờ Chúa mà được dự phần vào gia đình con cái Thiên Chúa, để được hưởng sự sống trường sinh. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường