Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 18: 1-19 Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, những kẻ chống đối vỗ tay vui mừng....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 14/04/2017, THỨ SÁU TUẦN THÁNH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 18: 1-19)
 

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào.2 Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.3 Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.4 Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai? "5 Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét." Người nói: "Chính tôi đây." Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ.6 Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây", thì họ lùi lại và ngã xuống đất.7 Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai? " Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét."8 Đức Giê-su nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi."9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."10 Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô.11 Đức Giê-su nói với ông Phê-rô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?  12 Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do-thái bắt Đức Giê-su và trói Người lại.13 Trước tiên, họ điệu Đức Giê-su đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó.14 Chính ông này đã đề nghị với người Do-thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.15 Ông Si-môn Phê-rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-su. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giê-su vào sân trong của tư dinh vị thượng tế.16 Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phê-rô vào.17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phê-rô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? " Ông liền đáp: "Đâu phải."18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phê-rô cũng đứng sưởi với họ.19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giê-su về các môn đệ và giáo huấn của Người.


SUY NIỆM

Thập giá là con đường duy nhất mà Chúa Giêsu chọn để cứu chuộc con người. Đó là con đường hẹp của Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã đi qua, để những ai muốn đến với Người, cũng phải vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài.

Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, những kẻ chống đối vỗ tay vui mừng. Họ nghĩ rằng như thế là kết án và loại trừ được Chúa Giêsu cùng với những lời rao giảng của Người. Họ đâu biết rằng, chính họ đã tự kết án mình. Thập giá là nơi thể hiện những gì Chúa muốn nói với con người; là nơi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng Chúa Cha giao phó: “Ngày nào treo Ta lên, Ta kéo mọi sự lên với Ta”.

Với dân ngoại, thập giá là một sự điên rồ; với người Do Thái, thập giá là tội đồ; còn với tất cả chúng ta, thập giá chính là ơn cứu độ. Mỗi lần nhìn lên thập giá, khi đối diện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta có dịp để nhận ra con người thật của mình, con người tội lỗi.

Chính khi nhận ra mình tội lỗi, là lúc chúng ta nhận ra tình thương tha thứ của Chúa, để đừng làm khổ nhau nữa, hãy tha thứ cho nhau trong sự cảm thông và nâng đỡ.

Đồng thời, khi chiêm ngắm thân thể Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, giúp chúng ta hiểu rằng Chúa muốn trao ban trọn vẹn tình yêu của Chúa cho chúng ta.

Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa mỗi khi chiêm ngắm thập giá, để từ đó, đừng bao giờ là kẻ vô ơn. Chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người luôn biết sống xứng đáng với những ơn lành mà Chúa đã thương ban qua mầu nhiệm thập giá của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường