Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 18: 1-19 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm bức tranh về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Bức tranh này không chỉ phơi bày tội lỗi của con người, mà còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

NGÀY 19/04/2019


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 18: 1-19)
 

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào.2 Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.3 Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.4 Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai? "5 Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét." Người nói: "Chính tôi đây." Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ.6 Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây", thì họ lùi lại và ngã xuống đất.7 Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai? " Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét."8 Đức Giê-su nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi."9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."10 Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô.11 Đức Giê-su nói với ông Phê-rô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?  12 Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do-thái bắt Đức Giê-su và trói Người lại.13 Trước tiên, họ điệu Đức Giê-su đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó.14 Chính ông này đã đề nghị với người Do-thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.15 Ông Si-môn Phê-rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-su. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giê-su vào sân trong của tư dinh vị thượng tế.16 Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phê-rô vào.17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phê-rô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? " Ông liền đáp: "Đâu phải."18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phê-rô cũng đứng sưởi với họ.19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giê-su về các môn đệ và giáo huấn của Người.


SUY NIỆM

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm bức tranh về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Bức tranh này không chỉ phơi bày tội lỗi của con người, mà còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. 

Bức tranh này cho thấy toàn bộ sự sa ngã của con người. Sự loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống được thể hiện qua rất nhiều khuôn mặt khác nhau như: khuôn mặt của Giuđa, Phêrô và các môn đệ; khuôn mặt của Philatô, Hêrôđê và quân lính; khuôn mặt của Khanan, Caipha và dân chúng ; v.v. Khi chiêm ngắm bức tranh này, mỗi người chúng ta dường như cũng khám phá ra khuôn mặt của mình phảng phất đâu đó nơi những nhân vật trong bức tranh. 

Bức tranh thương khó của Chúa Giêsu không chỉ phơi bày tội lỗi của con người, nhưng còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. Con người lãnh nhận ơn tha thứ không phải bởi vì tội lỗi của họ đáng được tha thứ, nhưng là bởi tình yêu của Thiên Chúa dàng cho con người. Thật vậy, chúng ta sẽ mạnh dạn và can đảm đến xin lỗi người mà chúng ta xúc phạm, nếu ta nhận thấy nơi người mà ta xúc phạm tình yêu và sự sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm bức tranh thương khó của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này, chúng ta không chỉ nhận ra tội lỗi của mình, mà còn nhận ra tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, để rồi chính tình yêu của Thiên Chúa soi rọi và hướng dẫn chúng ta trên hành trình đón nhận ơn tha thứ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường