Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 31-42: Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động, lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 03-04-2020

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 31-42)

Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta!”. Người Do Thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn; bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu nầy: “Ta đã nói: các ngươi là thần”. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng: “Ông nói lộng ngôn”. vì Ta đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa. Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, thì hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng : Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Gio-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

SUY NIỆM

Khi đọc qua trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động, lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể và đem lại lợi ích không chỉ phần thể xác tinh thần mà còn đem lại những giá trị lớn lao về mặt đức tin.

Khi kêu gọi yêu thương, chính Chúa đã nêu gương yêu thương trước, vì Chúa Giêsu không chỉ hành động hay yêu thương một mình, riêng lẽ, nhưng Chúa còn hành động và yêu thương trong tình yêu thương của chính Chúa Cha, nên Chúa Giêsu nói: “Tôi là Con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha”. 

Vì thế, chúng ta thấy rằng, tất cả những phép lạ là minh chứng, nếu không phải là Con Thiên Chúa, nếu không đến từ trời, thì làm sao Chúa Giêsu có thể làm được những sự lạ thể ấy: phép lạ bánh hóa nhiều, làm cho kẻ chết sống lại, dẹp yên bão tố, v.v. Một người bình thường làm sao có thể thực hiện được những sự lạ đó.

Tình yêu nơi Chúa Giêsu, lẽ ra đánh động được người Do Thái vì họ là những người đã được tận mắt chứng kiến những phép từ Chúa Giêsu, thế nhưng họ lại không tin vào Chúa Giêsu, lòng họ trở nên vô cảm, chai đá trước ơn Chúa, cho nên ơn Chúa không đến đợc với họ. Còn chúng ta những người tín hữu, chúng ta được mời gọi: “phúc cho những ai không thấy mà tin”, chúng ta được chúc phúc là nhờ lòng tin của mình, chúng ta được ban ơn là nhờ lòng yêu mến và niềm xác tín của mỗi người vào Chúa.

Lạy Chúa, xin uốn nắn quả tim chúng con, để chúng con trở nên nhạy cảm hơn trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường