Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 31-42: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Gio-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 23-03-2018


 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 31-42)

Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta!”. Người Do Thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn; bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu nầy: “Ta đã nói: các ngươi là thần”. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng: “Ông nói lộng ngôn”. vì Ta đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa. Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, thì hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng : Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Gio-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

SUY NIỆM

Chúng ta dễ chấp nhận mình là kẻ tội lỗi, nhưng để dám chấp nhận đòi hỏi là “con Thiên Chúa”, thì chúng ta sợ hãi, ngại ngùng. Chúa Giêsu tuyên bố Người đồng bản tính với Chúa Cha. Người là Thiên Chúa. Người ta tìm cách bách hại, vì Chúa Giêsu đã dám mở ra một tương lai mới cho nhân loại. Con người muốn cứ mãi ở yên trong thân phận xa cách Thiên Chúa. Làm con Chúa thì không.

Người Do Thái dù thấy những việc tốt đẹp của Chúa Giêsu, nhưng họ không muốn chấp nhận Người là Thiên Chúa đã đến với họ. Vì nếu chấp nhận Chúa Giêsu, họ phải thay đổi cuộc sống của họ. Họ phải canh tân lối sống, nếp nghĩ của họ. Họ loại trừ Chúa, để họ được sống yên ổn với con người cũ của mình.

Con người hôm nay cũng như thế. Không muốn thay đổi con người cũ của mình, chúng ta thường tìm cách chống đối Giáo Hội. Chúng ta chỉ trích phê bình giáo huấn Hội Thánh. Người con khi muốn tìm cách thỏa mãn những đam mê dục vọng của mình, thường lên án cha mẹ là lỗi thời, lạc hậu, khó khăn, thiếu cảm thông.

“Ông nói phạm thượng”, người Do Thái đã kết án Chúa Giêsu như thế khi Người nói: “Tôi là Con Thiên Chúa”. Chúng ta không cố gắng để sống đúng với danh nghĩa của mình, và chúng ta cũng không muốn chấp nhận ai sống cao cả hơn chúng ta. Thấy một người có đời sống mẫu mực, chúng ta thường tìm những lý do để hạ giá người đó.

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi”. Con người dù cố chấp đến đâu, cũng không thể chối bỏ được những sự việc hiển nhiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Cha Người. Chúng ta cũng cần phải lấy việc làm mà chứng minh đức tin của chúng ta. Một người Kitô hữu mà không có những việc bác ái yêu thương, không có lối sống hiền hòa, phục vụ, không có tinh thần của tám Mối phúc thật, thì làm sao nói được mình là “Con Chúa”?

    Lạy Chúa Giêsu, dù có phải chết, Chúa vẫn quả quyết trước mặt mọi người Chúa là Con Chúa Cha. Xin cho chúng con biết sống đúng với danh nghĩa của mình là con Thiên Chúa. Dù khi sống như vậy, chúng con bị thua thiệt, bị loại trừ. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường