Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15:12-17) - Giuse Thành Phát

 Tin Mừng hôm nay khởi đầu và kết thúc bằng lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ: các con hãy yêu mến nhau .

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 20/5/2022

[Cv 15, 22-31; Ga 15,12-17]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con; Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy niệm

CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG

 Tin Mừng hôm nay khởi đầu và kết thúc bằng lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ: các con hãy yêu mến nhau .

Trong cuộc sống, để yêu thương một người mà bản thân quý mến là điều không quá khó, và… bình thường. Nhưng để yêu thương một người mà bản thân chưa thể chấp nhận, thì đó mới là điều đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Chúa Giêsu dạy rằng: Nếu các con yêu thương những ai yêu thương các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế sao?”(Mt 5,46).

Thật vậy, chúng ta rất dễ rơi vào thái cực sống cho đi để mong được nhận lại, yêu thương và mong được đáp đền. Đó là tình yêu đầy toan tính nhưng lại được coi là bình thường... Tình yêu đích thực phải khởi đi từ con tim quảng đại luôn cho đi. Chúng ta hãy học nơi thầy Giêsu: sẵn sàng thí mạng sống vì người bạn hữu mình, dù biết rằng “người bạn hữu” đó bội nghĩa, vong ân với chính tình yêu của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy trái tim chúng con tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, để chúng con cũng biết yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con, Amen.

Giuse Thành Phát