Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15:12-17) - GKGĐ GP Phú Cường

Lắng nghe và suy gẫm về điều Thiên Chúa đã chọn chúng ta, và đã cắt đặt, để chúng ta ra đi, và mang lại hoa trái cho trần gian. Chúng ta hãy đón nhận sự kêu gọi của Chúa để được thay đổi và được sai đi để thay đổi cuộc sống của những người khác mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 20/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,12-17)

12 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

SUY NIỆM

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con ”. Thật là một điều chân quí và quan trọng mà Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về sự thật hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này là “được Thiên Chúa chọn gọi” làm con của Chúa.

Thật hạnh phúc vì Thiên Chúa chọn mỗi người trong chúng ta. Ngài muốn chúng ta là một thành viên trong gia đình của Ngài và Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài. Điều này là cần thiết và quan trọng mà mỗi chúng ta phải nhận biết.

Sự nhận biết về sự thật quan trọng này phải luôn được thực hiện trong hành trình đời sống đạo của chúng ta cách thường xuyên. Thiên Chúa đã chọn chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được hoài thai trong dạ mẹ (Is 49,1). Ngài biết chúng ta từ muôn thuở và để mắt đến chúng ta, khao khát đưa chúng ta vào nếp sống của Ngài. Chúng ta cần hiểu, chấp nhận và tin vào chân lý này: chúng ta thuộc về Chúa.

Chúa không chỉ chọn chúng ta để thuộc về Chúa, nhưng Chúa còn chọn chúng ta vì sứ mệnh của Chúa. Chúa muốn sử dụng chúng ta để sai đi và sinh hoa trái tốt cho trần gian. Chúa muốn sử dụng chúng ta cho một mục đích và một ơn gọi linh thánh. Được là một thành viên trong gia đình của Chúa, cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Cho dù đôi lúc chúng ta cảm thấy “không đủ tiêu chuẩn” để tạo ra sự khác biệt, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa không nhìn chúng ta theo cách đó. Đúng hơn, Thiên Chúa nhìn thấy cõi lòng sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta và chọn gọi chúng ta, để chúng ta biết sử dụng tiềm năng tốt cho việc xây dựng Nước Chúa nơi trần thế này.

Lắng nghe và suy gẫm về điều Thiên Chúa đã chọn chúng ta, và đã cắt đặt, để chúng ta ra đi, và mang lại hoa trái cho trần gian. Chúng ta hãy đón nhận sự kêu gọi của Chúa để được thay đổi và được sai đi để thay đổi cuộc sống của những người khác mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ.

Lạy Chúa, con biết Chúa đã chọn con. Con chấp nhận lời gọi của Chúa trong cuộc sống của con. Con cũng chấp nhận sự thật rằng Chúa đã chỉ định con hoàn thành sứ mệnh của Chúa một cách độc đáo và vinh quang. Xin Chúa giúp con luôn biến thưa “vâng” trước lời gọi mời của Chúa. Amen.