Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 15:12-17 Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 19/05/2017

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:12-17)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đẵ yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là : các con hãy yêu mến nhau”.


SUY NIỆM

“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Sau khi đã chỉ dạy cho các môn đệ con đường mến Chúa yêu người là tuân giữ các điều răn của Chúa, Đức Giêsu đã áp dụng vào luật yêu người: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Tình yêu của Đức Giêsu đối với loài người được biểu lộ qua cái chết của Người, và đó là nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ, các Kitô hữu với nhau. Và trước khi chịu chết, Phục Sinh và về trời, Đức Giêsu đã trăn chối cho các môn đệ chính lệnh truyền về tình yêu thương: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương nhau, vì Người muốn chúng ta yêu mến Chúa để được sống trong tình yêu của Chúa. Yêu thương nhau bằng cách phục vụ, tha thứ và bác ái với nhau.

Chúa truyền lệnh cho chúng yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Vì thế mỗi ngày chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu Chúa đối với chúng ta để bắt chước mà yêu thương nhau.

Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể. Yêu ai thì muốn đến gần người mình yêu, muốn sống hòa đồng, sống hiệp nhất.

Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Cứu Chuộc. Yêu ai thì hy sinh cho người mình yêu, quảng đại và quên mình.

Chúa yêu chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Yêu ai thì trở nên sức sống, động lực cho người mình yêu, biết phục vụ, biết trao ban.

Sống đức tin trong niềm vui phục sinh là cơ hội để chúng ta nhìn lại, củng cố cho tình yêu của mình đối với Chúa và đối với anh chị em. Như Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống trên thập giá để bày tỏ lòng yêu mến Cha và yêu mến con người như thế nào, thì trong đời sống cộng đoàn, chúng ta nên có một vài cử chỉ, việc làm nào đó thật sự hy sinh vì lợi ích của anh chị em, của cộng đoàn.

Lạy Chúa, lệnh truyền của Chúa là: “Anh em hãy yêu thương nhau”, luôn thôi thúc chúng con nhìn lại tình yêu thương của chúng con, xin cho chúng con luôn biết chu toàn luật yêu thương của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường