Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15:12-17:  Thiên Chúa yêu thương con người. Tình yêu này không phải là lòng thương hại mà đây thật sự là một ân huệ nhưng không đến từ Thiên Chúa. Tình yêu này đưa con người vào trong sự sống thân mật với Thiên Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 15/05/2020

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:12-17)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đẵ yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là : các con hãy yêu mến nhau”.


SUY NIỆM
 

Thiên Chúa yêu thương con người. Tình yêu này không phải là lòng thương hại mà đây thật sự là một ân huệ nhưng không đến từ Thiên Chúa. Tình yêu này đưa con người vào trong sự sống thân mật với Thiên Chúa. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ. Người muốn các môn đệ được sống gần gũi, thân thiết với Người, đồng thời, trở thành bạn cộng tác với Người trong sứ vụ yêu thương: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 15).

Tình yêu của Chúa Giêsu dành các môn đệ là một hồng ân lớn lao và nhưng không. Thế nhưng, hồng ân này không phải là một món quà người môn đệ đón nhận làm sở hữu riêng. Người môn đệ chỉ có thể thực sự đón nhận được hồng ân tình yêu này khi biết làm cho tình yêu này lan tỏa đến người khác. Chính trong chiều hướng đó mà lời mời gọi “hãy ở lại trong tình thương của Thầy” và “hãy ra đi sinh hoa trái” không trở nên mâu thuẫn, nhưng nó hàm chứa một lời mời gọi quan trọng khác, đó là lời mời gọi: hãy để cuộc sống của mình được định hướng bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. 

Khi đời sống được định hướng bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa cũng là lúc người môn đệ ở lại trong tình thương của Chúa, đồng thời, cũng là lúc người môn đệ ra đi sinh nhiều hoa trái. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn là chứng nhân lòng thương xót của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường