Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15:12-17:  Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 24/05/2019

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:12-17)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đẵ yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là : các con hãy yêu mến nhau”.


SUY NIỆM
 

Chúa Giêsu đã xuất hiện như một bậc thầy, và Người đã quy tụ một số môn đệ. Nhưng có thể nói chưa có một bậc thầy nào có cuộc sống và cung cách hành xử như Chúa Giêsu, cũng như chưa từng có một bậc thầy nào tự xưng mình là chân lý như Chúa Giêsu. Chân lý đó đã được thể hiện qua cuộc sống và nhất là qua cái chết của Chúa Giêsu - chân lý đó chính là tình yêu.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe lại lời trăn trối của Chúa Giêsu như là một chúc ngôn: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúa Giêsu quả thật đã yêu thương các môn đệ và yêu thương cho đến cùng, đó là tình yêu cao cả nhất của người dám thí mạng sống mình vì bạn hữu.

Chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã minh chứng rằng chỉ có một Chúa và Chúa đó yêu thương con người cho đến cùng. Đồng thời, cũng qua cái chết đó, chúng ta thấy rằng, con người chỉ có một ơn gọi, đó là sống yêu thương, và khi càng sống yêu thương thì con người càng đến gần chân lý và càng trở thành bạn hữu của Chúa. 

Chân lý không phải chỉ để tin nhận mà điều cần thiết là để được thực hiện, vì như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Ai thực thi chân lý thì đến cùng ánh sáng”. Quả thật, một khi sống yêu thương sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩ của cuộc sống, hiểu được phẩm giá con người, và chắc chắn rằng, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa khi sống yêu thương.

Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng và sức sống thần linh của Chúa, để chúng con luôn bước đi trong cuộc sống này với niềm tin tưởng lạc quan. Cũng xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ bằng cuộc sống yêu thương, chúng con mới thực sự làm chứng cho tình yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường