Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:34 - 9:1 Thiên Chúa không vui thích với những đau khổ, khốn khó của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng chính con đường đau khổ, con đường thập giá để tiêu diệt mọi khổ đau và nhất là sự chết, nhằm đưa con người tiến tới sự sống vĩnh cửu trong bình an, hạnh phúc.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 21- 02-2020 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8:34- 9:1)
 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người." 9, 1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."


SUY NIỆM

Lẽ thường, để thu hút người khác đến với mình hay tham gia vào tổ chức của mình, người ta đưa ra những lời chào mời hấp dẫn và lôi cuốn. Thế nhưng, cách mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hoàn toàn trái hẳn với thế gian: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Rõ ràng, Người đã không mê hoặc chúng ta bằng những lợi lộc hay giá trị tạm bợ, chóng qua. 
 
Điều mà chúng ta cần minh định là: Thiên Chúa không vui thích với những đau khổ, khốn khó của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng chính con đường đau khổ, con đường thập giá để tiêu diệt mọi khổ đau và nhất là sự chết, nhằm đưa con người tiến tới sự sống vĩnh cửu trong bình an, hạnh phúc. Đó chính là tin vui, là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta.
 
Suy gẫm Lời Chúa hôm nay giúp khơi gợi trong mỗi người chúng ta những điều hữu ích cho đời sống đức tin của mình:
 
- Mọi hy sinh, khó khăn, gian khổ mà tất cả chúng ta, cách này hay các khác, gặp phải trong cuộc đời này đều có giá trị của nó. Điều quan trọng là chúng ta có vững lòng tin tưởng và phó thác để trung thành bước theo Chúa hay không?
 
- Ý thức sự lôi cuốn của những đam mê: danh – lợi – thú và những dính bén vào của thế gian, những sự phù vân dễ làm chúng ta xa Chúa và đánh mất chính căn tính của mình. “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?”.
 
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, nhiều lần trong cuộc sống, vì mãi chạy theo những lôi cuốn, quyến rũ của cuộc sống trần thế này mà chúng con đã lạc xa con đường Chúa mời gọi để đưa chúng con đến hưởng sự sống đời đời. Xin gia tăng lòng tin, cậy, mến để chúng con biết can đảm từ bỏ những gì bất xứng, cản trở chúng con bước theo Chúa trên đường về Quê Trời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường