Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:34-9:1 Sống giữa anh em như một người tôi tớ, thậm chí chịu chết trên Thập tự giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN VI TN


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8:34-9:1)
 
(8)34Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người". (9)1Ðức Giêsu còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Ðại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."

Ở đời ai lại chẳng muốn “lánh nặng tìm nhẹ”, chọn cách nào thoải mái, dễ giải nhất cho mình để sống và hoạt động có phải hơn không! Đoạn Tin Mừng Mc 8,34-9,1 hôm nay xuất hiện trong bối cảnh Phêrô vừa tìm cách ngăn Thầy của mình đi vào con đường Thập tự giá, vì đó là con đường chông gai, con đường của ô nhục, con đường mang án tử. Đối với Phêrô và các môn đệ cũng như người Do Thái quan niệm rằng Đấng Messia nhất định phải đến trong uy quyền và giải thoát dân tộc bằng sức mạnh. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không đi theo lối thường như người ta vốn nghĩ. Và cách chọn lựa môn đệ của vị Thầy này cũng khác hẳn.

Con đường mà Thầy Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ dám dấn bước thực ra chính Người đã sống trước để nêu gương cho môn đệ. Bài học từ lời giảng dạy đã quý, bài học từ đời sống cùng những hành động cụ thể càng có giá trị gấp bội. Vâng, đã có lựa chọn ắt có từ bỏ, chọn một điều là bỏ những điều còn lại. Người đã từ bỏ chính mình để sống vâng theo ý Chúa Cha, sống giữa anh em như một người tôi tớ, thậm chí chịu chết trên Thập tự giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại.

Vì thế, để có thể nhận được sự sống đời đời, điều cần trước tiên đó là con đường của từ bỏ chính mình cùng những ý riêng và các thú vui tạm bợ; kế nữa, vác thập giá mình hàng ngày đó là đón nhận những khó khăn gian khổ trong việc theo Chúa; và sau cùng là yêu quý Thiên Chúa cùng Tin Mừng Nước Trời hơn cả mạng sống mình. Có như thế, dẫu cho lúc thuận tiện hoặc lúc không thuận tiện, chúng ta vẫn một lòng trung kiên cho sứ vụ. Vậy, khi được trở nên Kitô hữu qua Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được mời gọi để sống chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa và Tin Mừng của Người cho đồng loại. Chính khi một lòng cho sứ vụ, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống vĩnh cửu thật quý giá để chúng ta dành trọn cả cuộc đời mình mà dấn bước theo gương Thầy Chí Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, "được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” Vậy xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những gì là chóng qua của đời tạm này để mạnh dạn buông bỏ. Cũng xin Chúa cho mỗi người chúng con biết trước tiên hãy mưu cầu hạnh phúc đời sau bằng việc sống ngay chính trong lương tâm, nhiệt thành vì Tin Mừng, và bác ái với tha nhân ngay từ đời này. Amen.

Alfonso Hiển