Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay lễ lập Tông tòa thánh Phêrô, Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta thấy giây phút quan trọng mà chính Đức Giêsu đã chọn Phêrô làm người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN C


LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ – Lễ kính
 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 16: 13-19)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ".15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống".17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Suy niệm

Đọc lại kinh nghiệm của các Tồng đồ, chúng ta thấy nếu như thánh Phaolô có biến cố ngã ngựa để làm lại cuộc đời, thì chính thánh Phêrô có mẻ cá kỳ diệu nhờ vâng lời để đứng dậy đáp trả tiếng gọi của Chúa.
 
Hôm nay lễ lập Tông tòa thánh Phêrô, Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta thấy giây phút quan trọng mà chính Đức Giêsu đã chọn Phêrô làm người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội. Nếu tìm hiểu về con người của Phêrô, chúng ta thấy một con người mang đậm tính chất phát, bộc trực và thẳng thắn. Một con người đã từng tuyên bố: anh em có bỏ Thầy, riêng con thì không bao giờ; vậy mà trong lúc người ta xưng tên của ông là anh em của thầy Giêsu thì, ông lại chối đáo chối để. Hơn thế nữa, giữa lúc Thầy gặp nạn, Phêrô lại bỏ chạy cao xa để lại Thầy một mình đơn côi. Chính tiếng gà gáy là giây phút thức tỉnh lương tâm của Phêrô, ông đã lấm lét nhìn lên Thầy và bắt gặp ánh mắt đầy nhân từ, cảm thông của Thầy. Ông hoán cải hoàn toàn, quay trở về với ơn gọi của mình.
 
Thực sự, chúng ta biết rằng thánh Phêrô được chọn làm đại diện của Chúa không phải vì ngài hoàn hảo hay tài trí hơn người, mà điều quan trọng hệ tại nơi ngài là lòng nhiệt tâm, chân thành và yêu mến. Đây là bài học kinh nghiệm cho mỗi người chúng ta khi bước theo con đường của Đức Giêsu và sống trong đời sống gia đình. Thiên Chúa luôn nhân từ với tất cả những ai biết khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối và can đảm đặt cuộc đời mình nơi lòng thương xót của Chúa. Ngay trong bối cảnh của đời sống gia đình khi đối diện với khó khăn, với những bất đồng giữa vợ chồng với nhau, hay cha mẹ với con cái, chỉ có bí quyết của tấm lòng quảng đại, tha thứ, thành thật và khiêm tốn mới giúp cho chúng ta tìm gặp lại được hạnh phúc của gia đình trong tình yêu Thiên Chúa.
 
Xin Chúa luôn che chở và gìn giữ chúng con trong đời sống cá nhân và trong đời sống gia đình qua sự chuyển cầu của thánh Phêrô. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường