Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 21:15-19: Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Lời mời gọi nơi người lãnh đạo của Chúa chính là tình yêu

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 29/05/2020

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21:15-19)
 

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”.19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy”.

 
SUY NIỆM

Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Lời mời gọi nơi người lãnh đạo của Chúa chính là tình yêu, Chúa Giêsu cũng không hỏi Phêrô con đã có chìa khóa lãnh đạo cao cấp chưa? Hay có bằng cấp gì? Tốt nghiệp đại học nào chưa? Song Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Con yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc chiên của Thầy”. 

Chúa Giêsu quan niệm về lãnh đạo là yêu thương, là phục vụ. Đối với những người lãnh đạo không phải là thao tác bắt người ta làm theo ý mình, song bằng tình yêu giúp nhau thực hiện ý Chúa. Vì thế, khi Phêrô cảm nghiệm được tình thương của Chúa đối với ông, và của ông đối với Chúa là tình thương xóa bỏ hận thù, xóa bỏ lỗi lầm xưa; điều đó đã đưa ông trở lại sống trong tình yêu của Chúa, và thi hành vai trò thủ lãnh bằng chính tình thương cao đẹp ấy.

“Anh em yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Lời mời gọi ấy không những nhằm vào hàng giáo sĩ, mà còn là lời mời gọi đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm liên đới đối với vận mệnh phần rỗi của anh chị em mình; về phận sự chăm sóc, nuôi nấng và đưa anh chị em về đoàn chiên, gìn giữ họ an toàn trong đức tin. Là Kitô hữu, trong vai trò làm cha mẹ, là anh chị em thân thuộc, là người lãnh đạo một hội đoàn, người giáo dục, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cho anh chị em của mình. Hãy vì yêu mến Chúa mà làm phận sự chăm sóc và yêu tha nhân, tức là làm việc tông đồ truyền bá Tin Mừng và làm cho mọi người nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết yêu Chúa và yêu mọi người như Chúa yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn có trái tim như Chúa để chúng con đối xử tốt với nhau trong thân ái, yêu thương và kính trọng. Để nhờ những dấu chứng yêu thương mà chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường