Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 27-32: Điều thứ sáu: chớ làm sự dâm dục; điều thứ chín: chớ muốn vợ chồng người. Hai điều này nếu áp dụng trong phạm vi đời sống gia đình, đó là sự chung thuỷ trong ơn gọi hôn nhân. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ S
ÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 12/06/2020


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 27-32)
 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Suy niệm

Là người Công Giáo, chắc hẳn chúng ta đều biết điều răn thứ sáu và thứ chín dạy gì. Điều thứ sáu: chớ làm sự dâm dục; điều thứ chín: chớ muốn vợ chồng người. Hai điều này nếu áp dụng trong phạm vi đời sống gia đình, đó là sự chung thuỷ trong ơn gọi hôn nhân. 

Những tội liên quan đến tính dục ngày hôm nay quả quá nhiều và phổ biến. Vì tính phổ biến của tội và lạm dụng cái gọi là tự do, nên gốc rễ của gia đình ngày hôm nay bị lung lay. 

Giới trẻ ngày nay làm quen với tính dục quá sớm, dẫn tới một hệ luỵ là cá nhân và xã hội thiếu trách nhiệm về những hậu quả của nó. Hiện trạng sống thử trước hôn nhân ngày nay không còn là chuyện xa lạ. Nó phổ biến đến mức mà chúng ta coi đó là chuyện thường ngày. 

Đối với gia đình Công Giáo, ngày nay tình trang ly dị, tái hôn, hay nhiều tình trạng khác liên quan đến sự chung thuỷ gia đình đang gia tăng các sự cố cách không kiểm soát. Nói chung, chúng ta vẫn biết luân lý là nhiễm nhặt, nhưng chúng ta vẫn chọn sống theo các của chúng ta. Phụ nữ có chồng vẫn lẳng lơ, kém đức hạnh; đàn ông có vợ vẫn trăng hoa, ăn chơi đàn đúm, kém chung thuỷ và nhiều người coi đó là sự trải nghiệm. Quả thật chúng ta quan niệm một cách lệch lạc về hôn nhân và tính ràng buộc luân lý của nó. 

Chúa Giêsu lập lại những điều về gia đình vốn đã được ghi chép trong 10 giới răn. Và chắc chắn Chúa muốn nói dù là bây giờ hay mai sau, lời đã được tạc trên đá đó không thể thay đổi. Vợ chồng phải keo sơn, gia đình phải chung thuỷ. Và không có lý do gì biện minh cho cho tội lỗi của chúng ta khi chúng ta huỷ bỏ khế ước hôn nhân mà chúng ta tự do ký kết. 

Nhiều người ngay nay, sau khi đã đẩy hôn nhân cua gia đình mình đến đổ vỡ, rồi quay sang bảo: luật đạo mình khó quá. Ơ hay, luật Chúa làm sao không khó. Chỉ có những người đã dám xé bỏ luật Chúa để chọn lựa theo tư do cá nhân mình mới nói luật đó khó. Luật về chung thuỷ gia đình Kitô giáo mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho các gia đình của Chúa có được hạnh phúc và tình yêu. Xin gìn giữ ngọn lửa yêu thương được cháy mãi trogng ia đình của họ. Amen. 
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường