Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 27-32: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong nếp sống gia đình là ngoại tình và ly dị. Ngài đã xác quyết một khi hai người nam và nữ kết hôn, đã là vợ chồng thì phải chung thủy...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ S
ÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 16/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 27-32)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: "Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt tay mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.Có lời dạy rằng: Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm, là làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
 
SUY NIỆM

Như chúng ta đã biết gia đình là tế bào sống động của nhân loại, là nền ảng kiên vững của xã hội. Nền tảng này tồn tại được là do tính bất khả phân ly của hôn nhân. Nếu vợ chồng tan rã thì gia đình đang và sẽ sụp đổ. Một khi gia đình đã sụp đổ hẳn sẽ kéo theo nhiều  hậu quả tai hại cho xã hội. Vậy mà theo số liệu từ Viện Nghiên Cứu Gia đình và giới, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, tỉ lệ 30%, tức là cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Xu hướng này tiếp tục tăng ở cả thành phố và nông thôn.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong nếp sống gia đình là ngoại tình và ly dị. Ngài đã xác quyết một khi hai người nam và nữ kết hôn, đã là vợ chồng thì phải chung thủy với nhau mãi mãi chứ không thể ly dị hay chia tay: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Đó là thánh ý Thiên Chúa đối với đời sống hôn nhân. Gia đình nào tuân giữ tính bất khả phân ly của hôn nhân là tuân nghe thánh ý Thiên Chúa. Nhờ đó, gia đình họ được hạnh phúc.

Bên cạnh đặc tính vĩnh hôn: bất khả phân ly, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đặc tính đơn hôn: một vợ một chồng trong bí tích hôn nhân khi khẳng định: dù ngoại tình trong tư tưởng cũng đã phạm tội ngoại tình. Vì đó là hành vi thất tín đối với giao ước hôn nhân.

Giữa một xã hội đầy dẫy mối dây hôn nhân gia đình lỏng lẻo, tình cảm gia đình lỏng lẻo, rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ ngày một tăng. Xin cho các gia đình luôn yêu mến, gìn giữ luật Chúa truyền để vợ chồng yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường