Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 27-32: Chúng ta phải diệt trừ tội lỗi tận gốc. Đó là giữ luật một cách trọn vẹn nhất.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ S
ÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 14/06/2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 27-32)

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Suy niệm

Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách mời gọi con người đi vào nội tâm. Con người phải giữ luật không phải theo hình thức bề ngoài. Nhưng giữ luật từ trong lương tâm con người. Điều đó giúp diệt tận căn sự dữ. Vì thực ra, hành động chỉ là kết quả cuối cùng. Còn phần gốc khởi đầu và ăn sâu trong tâm hồn con người. “Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”.

Chúng ta phải diệt trừ tội lỗi tận gốc. Đó là giữ luật một cách trọn vẹn nhất. Luật cũ là luật chỉ dựa trên những cử chỉ bên ngoài, thì đưa đến sự chết. Luật mới là luật bao dung nhìn đến lương tâm con người, thì đưa đến sự sống. Chúa chúng ta nhìn thấy lương tâm chúng ta. Nên để được Chúa yêu thương, chúng ta phải sống theo lương tâm ngay chính. Chúng ta cố gắng giữ cho lương tâm thanh sạch dù phải chịu thiệt thòi: “Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi; thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục”.

Thánh Phaolô cũng quả quyết điều đó. Thánh nhân nhìn nhận mình có thể bị xua đuổi, hành hạ, nhưng như thế để Chúa được tỏ hiện. “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật thế, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi" (2Cr 4, 11-12).

Chúng ta càng chịu đau khổ vì Chúa, thì sự sống của chúng ta càng mạnh mẽ, càng sung mãn. Và Chúa sẽ thưởng ban cho những ai sống theo luật Chúa từ trong lương tâm thanh sạch. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường