Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên (Mt 5:27-32) - Giuse Vấn Vương

Một trái tim phản tỉnh. Nếu tư tưởng giúp điều khiển hành vi và lời nói tránh xa tội, thì thói quen phản tỉnh sẽ giúp soi sáng tư tưởng khỏi sa vào những vũng lầy cám dỗ.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần X Thường Niên
Ngày 10/06/2022

[1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con đã nghe dạy rằng: “Chớ ngoại tình.” Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Hễ ai nhìn phụ nữ để thỏa lòng dục, thì đã ngoại tình trong lòng với người ấy rồi.” Nếu mắt phải của con làm con vấp ngã, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải của con làm con vấp ngã, thì hãy chặt nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.”

Cũng có lời dạy rằng: “Ai rẫy vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị.” Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Hễ ai rẫy vợ mình, trừ trường hợp dâm bôn, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình.”

Suy niệm

MỘT TRÁI TIM PHẢN TỈNH

“Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.”

Có lẽ, nhiều anh chị em dù Công giáo hay lương dân đều thấy khó để giữ những lời dạy này. Vì ai trong chúng ta cũng từng có kinh nghiệm rằng: cố gắng tránh phạm tội bằng hành vi và lời nói đã là rất vất vả, còn tránh phạm tội từ trong tư tưởng lại là điều khó hơn rất nhiều. Bởi thông thường, ta chỉ nhận ra tình trạng tội của mình sau khi tư tưởng của ta đã thực sự phạm tội, hệt như người đi đường ban đêm, sau khi giẫm phải vũng lầy mới nhận ra mình đã lạc bước.

Thế chẳng lẽ, Thiên Chúa đòi buộc ta làm một điều không thể? Chắc chắn không phải vậy, vì Thánh Phaolô nói: “Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng ” (1 Cr 10,13).

Vậy thì đâu là cách thức giúp ta gìn giữ tư tưởng của mình?... Một trái tim phản tỉnh. Nếu tư tưởng giúp điều khiển hành vi và lời nói tránh xa tội, thì thói quen phản tỉnh sẽ giúp soi sáng tư tưởng khỏi sa vào những vũng lầy cám dỗ.

Lạy Chúa! Hôm nay, con quyết tâm dành cho mình những khoảng lặng, để cùng Chúa nhìn lại những gì con vừa trải qua, về cảm xúc của con, về cách con phản ứng, cách con suy nghĩ. Xin Chúa thêm sức cho con. Amen!

Giuse Vấn Vương