Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần X Thường Niên (Mt 5:27-32) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong đời sống gia đình: chớ ngoại tình, đừng ly dị. Đây là hai vấn đề rất thời sự của xã hội hôm nay.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Ngày 10/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,27- 32)

27 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: " Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 31 Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong đời sống gia đình: chớ ngoại tình, đừng ly dị. Đây là hai vấn đề rất thời sự của xã hội hôm nay.

Chống lại sự bất trung, Chúa Giêsu lên án cách nhìn ngắm không trong sạch với những ước muốn xác thịt, liều mình đi đến chỗ phạm tội trong tâm hồn: “ ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi ”. Qua đây, Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào chiều sâu của con người một cách dứt khoát. Đòi hỏi của Đức Giêsu mang tính tận căn, vượt quá luật Môsê. Không phải chỉ là tránh ngoại tình trong hành động, mà còn phải tránh cả ngoại tình trong tư tưởng, trong trái tim. Suy Niệm Lời Chúa
Ngày nay, trên các tạp chí và các trang mạng xã hội không thiếu những hình ảnh “tươi mát”, dâm ô. Chúng ta đã quen với một nền văn hóa tiếp thị bằng hình ảnh như thế. Từ nhìn đến thèm muốn cháy bỏng, rồi dẫn đến sa ngã thực sự. Nạn mại dâm, ngoại tình, đổ vỡ trong gia đình vẫn là chuyện nhức nhối. Từ đó, phát sinh bao bệnh tật và tệ nạn trong xã hội. Thế nên, làm sao để cái nhìn của tôi được trong sáng ngay giữa một thế giới ô uế? Làm sao để tôi không coi người khác phái chỉ là đối tượng của dục vọng xác thịt? Làm sao tôi có thể quay đi và nhắm mắt để được tự do?

Chúng ta hãy nghĩ đến những tư tưởng tốt đẹp, hãy nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa, bằng Mình Máu Chúa, để được thanh luyện, được bền vững trong tình yêu, được nâng cao và đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta hãy biết can đảm từ bỏ những gì cản trở chúng ta thực thi giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết tiến lên theo Thánh Thần thúc đẩy, để chúng con không chiều theo những ước muốn và hành động của xác thịt; luôn biết sống trong tự do của Chúa, nhờ đó lề luật của Chúa sẽ trở nên nguồn an vui và sức mạnh của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống và gìn giữ luật Chúa với tình yêu và sự tín trung. Amen.