Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 19-23 Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cẩn thận suy xét về các giá trị của cuộc sống hằng ngày mà chúng ta chọn lựa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 22-6-2018


THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN B 
Tin Mừng Mt 6: 19-23

     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

SUY NIỆM

     Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cẩn thận suy xét về các giá trị của cuộc sống hằng ngày mà chúng ta chọn lựa. Nói đúng hơn Chúa mời gọi chúng ta cần biện phân về phương tiện và cùng đích.

    Qủa thế, Chúa không bảo chúng ta kinh chê giá trị của cải vật chất, nhưng Chúa mời gọi chúng cần hiểu biết thấu đáo rằng: mọi của cải vất chất chúng ta có được trong cuộc sống hàng ngày chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt đến cùng đích là hạnh phúc. Không ít người trong chúng ta vẫn lầm lẫn xem của cải vật chất chúng ta có được chính là hạnh phúc. Do đó, người ta đã miệt mài kiếm tìm và tích luỹ nó bằng mọi cách, có khi cả bằng những cách thế gian lận và bất công.

     Trải nghiện của cuộc sống đã cho chúng ta thấy bài học của những người xem của cải vật chất là cùng đích của cuộc sống là một sai lầm. Vì những gì chúng ta chiếm hữu sẽ không bao giờ theo chúng ta đến bên kia thế giới được. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì lập tức quyền sở hữu của cải vật chất thuộc về người khác. Vì thế, không lạ gì khi có người đã nói ví von rằng “cái chúng ta nắm giữ sẽ thuộc về người khác khi chúng ta chết, nhưng cái chúng ta cho đi sẽ còn mãi”.

     Chính Chúa Giêsu cũng đã và đang nhắc nhở chúng ta bài học ấy, “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời”. Hãy sử dụng của cải vật chất mà chúng ta có được nhờ công khó trong lao động như những phương tiện hữu dụng để chiếm hữu được mục đích cuối cùng là hạnh phúc vĩnh cử u trong Chúa.

      Lạy Chúa Giêsu, xin thức tỉnh con, xin đừng để con mải mê chay theo, kiếm tìm và tích luỹ của cải vật chất như cùng đích tối hậu của chúng con. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan sáng suốt, để con biết dùng những của cải vật chất Chúa ban như phương tiện tốt lành để mưn cầu hạnh phúc cho con và mọi người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường