Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6:19-23) - Vincent Hoàng Hiển

Thánh sử Mátthêu đã cho chúng ta thấy thực tại của thế giới hôm nay. Nhiều người chỉ biết “tích trữ cho mình” nào là của cải, tiền bạc và cả danh vọng. Nhiều người coi đó là kho tàng của mình mà quên đi rằng đấy chỉ là những của cải mau hư nát. Qua trang Tin mừng, Chúa mời gọi chúng ta “hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời”

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên
Ngày 17/06/2022

[2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23]

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:“Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten sét mối mọt làm hư nát, là nơi trộm cướp đào khoét và lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten sét và cũng không có mối mọt làm hư nát, là nơi trộm cướp không đào khoét và lấy mất. 21 Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó.

Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng; Nhưng nếu mắt con xấu, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng nơi con ra tối tăm, thì sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào!”

Suy niệm

CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI

Thánh sử Mátthêu đã cho chúng ta thấy thực tại của thế giới hôm nay. Nhiều người chỉ biết “tích trữ cho mình” nào là của cải, tiền bạc và cả danh vọng. Nhiều người coi đó là kho tàng của mình mà quên đi rằng đấy chỉ là những của cải mau hư nát. Qua trang Tin mừng, Chúa mời gọi chúng ta “hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời” (Mt 6,20).

Để được kho tàng trên trời, mỗi chúng ta phải biết hy sinh ngay cả trong những điều bé nhỏ hằng ngày. Đặc biệt, chúng ta phải biết “tích trữ” cho mình lòng yêu thương tha nhân, đồng thời yêu mến Thiên Chúa qua chính những hành động của chúng ta.

Trong một thế giới mà công nghệ phát triển nhanh chóng, những tưởng điều này sẽ giúp con người càng liên kết và xích lại gần nhau hơn, nhưng thực tế điều này nhiều khi khiến chúng ta dễ xa cách nhau, vô cảm với những người xung quanh và thậm chí là xa cách Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi chúng ta cần biết siêng năng cầu nguyện, chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn tình yêu, để kín múc tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta học biết cách yêu thương anh chị em xung quanh chúng ta; nghĩa là chúng ta đang tích trữ cho mình kho tàng trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn biết yêu thương, bác ái với anh chị em của mình. Hơn hết, xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn lên Chúa là kho tàng vĩ đại, giàu lòng thương xót và yêu thương, hầu chúng con học biết noi theo. Amen.

Vincent Hoàng Hiển