Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Trang Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay chính là một hình ảnh rất đẹp và chân thành mà chính Chúa Giêsu dành riêng cho Tôma và cũng là dành riêng cho mỗi người chúng ta. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20: 24-29)

Bấy giờ trong mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy những vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
 
SUY NIỆM

 

Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã viết rằng: “Đức tin là đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11, 1).

Trang Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay chính là một hình ảnh rất đẹp và chân thành mà chính Chúa Giêsu dành riêng cho Tôma và cũng là dành riêng cho mỗi người chúng ta. Trước khi gặp lại Chúa Giêsu phục sinh, có lẽ Tôma làm một con người chậm tin nếu không muốn nói là cứng tin vào Thầy của mình, bằng chứng là bao nhiêu Tông đồ khác đã nói, đã minh chứng về Thầy Giêsu đã sống lại, thế nhưng Tôma vẫn không tin. Và rồi chính hôm nay, khi Chúa Giêsu hiện đến lần nữa, thì Tôma đã thức tĩnh lòng tin của mình. Tôma không những tin, mà vượt xa hơn, ông còn tuyên xưng cách mạnh mẽ về Thầy của mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Một lời tuyên xưng làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời Tôma, biến ông từ một người cứng tin trở thành một chứng nhân của niềm tin. Thay đổi một Tôma vốn chỉ tin vào giác quan và sự hiểu biết của mình trở thành một con người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. 

Còn chúng ta thì sau: chúng ta cảm nhận thế nào khi chính Chúa nói với chúng ta: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20, 29)? Trong cuộc đời của người tín hữu, nhiều khi cũng như Thánh Tôma, chúng ta không thấy Chúa, không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, điều đó làm cho chúng ta chậm tin hay không tin vào Chúa.

Thế nhưng chính Chúa đã nói, phúc của Chúa chỉ dành cho những ai tin vào Chúa, cảm nhận hồng phúc và ân huệ Chúa vẫn đong đầy cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Nếu ai không tin và không muốn tin như vậy, chắc chắc phúc của Chúa không thể ban xuống trên người ấy được.

Lạy Chúa, qua mẫu gương của thánh Tôma Tông đồ, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, vào quyền năng cũng như tình thương của Chúa vẫn tuôn đổ trên chúng con mỗi ngày. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường