Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13  Có những người có quá khứ đen tối, quá khứ ấy đáng quên. Nhưng họ vượt lên trên những đố kỵ và hoài nghi để làm lại cuộc đời. Maria Madalêna, một điển hình trong Thánh Kinh được thuật lại cho chúng ta biết quá khứ đen tối đó.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 06/07/2018

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9:9-13)
 

Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".


SUY NIỆM

       Có những người có quá khứ đen tối, quá khứ ấy đáng quên. Nhưng họ vượt lên trên những đố kỵ và hoài nghi để làm lại cuộc đời. Maria Madalêna, một điển hình trong Thánh Kinh được thuật lại cho chúng ta biết quá khứ đen tối đó. Nhờ một cuộc gặp gỡ và tiếng gọi của Chúa Giêsu, bà đã gột rửa quá khứ và làm lại theo cách không thể tốt hơn. Hay như Phêrô, có thể có một số người, ám ảnh về quá khứ đen tối sẽ làm cho cuộc đời họ tiếp tục trượt dài, không thể gượng đứng lên được; nhưng Phêrô thì không. Ông đứng lên ngay khi ông nhìn ánh mắt Chúa Giêsu, lúc ông nhớ lại lời Chúa tiên báo về việc chối Chúa sẽ xảy ra. Điều gì đã làm cho họ như những kẻ đứng giữa lằn ranh chọn lựa, một ăn một thua, mà đã chọn con đường đứng lên mạnh mẽ, đúng đắn? 

        Lêvi, hay là Mathiêu, một người thâu thuế. Một nghề nghiệp mang nhiều tai tiếng. Họ thường giàu có vì làm thuộc hạ cho đế quốc và nhờ tiền thuế gian tham. Quá khứ ấy có thể đóng đinh cả con người Lêvi trong não trạng tôn giáo của người Do Thái. Thế mà Chúa đi ngang qua chỗ ông đang làm việc và gọi ông. Ông bỏ công việc hiện tại và đi theo Chúa. Tiệc tại nhà ông có thể coi như tiệc chia tay đồng nghiệp, từ nay không còn làm chung nữa, tiệc ấy cũng có thể gọi là tiệc mừng, tiệc ra mắt, mừng vì được gọi theo Chúa Giêsu và ra mắt mọi người. Bỏ lại quá khứ sau lưng với ánh mắt đố kỵ và nghi ngờ của nhiều người, ông làm lại cuộc đời với một tên gọi mới, công việc mới, đi theo một người có thể thay đổi tất cả quá khứ cuộc đời ông, từ nay trở thành môn đệ Giêsu và trở thành những kẻ “lưới người”. Việc từ bỏ nghề nghiệp làm cho mọi người kinh ngạc, việc chung mà với những người thu thuế của Chúa Giêsu bị người ta dè bỉu chê bai, việc để lại quá khứ của Lêvi làm cho nhiều kẻ nghi ngại., nhưng với Chúa thì không, đó là bước ngoặc quyết định. Một sự thay đổi hoàn toàn. Từ nay, đi theo Chúa không chỉ là chọn lựa của ông mà còn lạ chọn lựa của Chúa: “hãy theo Thầy”. Ông bỏ lại tất cả để đi theo không chỉ là một Rabbi, mà còn là một Đấng nhân lành. Từ nay ơn thánh và tình yêu của “Đấng nên mọi sự cho mọi người” sẽ biến đổi hoàn toàn con người Lêvi cũ để thành một Matthêu mới, trở thành tông đồ, người có thể viết lại cuộc đời của Chúa Cứu Thế làm người trên chính con người của ông.  

       Lạy Chúa Giêsu, xin gọi con và cho con nghe được tiếng gọi của Chúa mỗi ngày. Cho con biết con phải là gì để thực thi ý Chúa. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường