Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13     Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 05/07/2019

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9:9-13)
 

Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".


SUY NIỆM

   Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó.

   Chúa Giêsu đã gọi Mátthêu làm tông đồ của Chúa khi ông đang làm công việc thu thuế, theo cái nhìn của người Do thái thời đó, là một công việc tội lỗi, phản quốc, hại anh em dân tộc mình. Quả thật, xét về mặt đạo đức, thánh thiện và danh giá thì Mátthêu hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng Chúa vẫn gọi ông, để qua ông Chúa biểu lộ tình thường và sức mạng của ơn sủng Chúa.

    Để tỏ lộ tình thương với Mátthêu, sau khi kêu gọi ông, Chúa còn đến nhà ông, cùng ăn cùng uống với ông và những người thu thuế tội lỗi khác. Theo truyền thống Do Thái, ăn uống với ai là đồng hóa mình với người đó. Chúa Giêsu - Đấng gánh tội trần gian - đã tự đồng hóa mình với tội nhân, trở nên thầy thuốc để cứu chữa những người đau yếu bệnh tật, nô lệ tội lỗi.

   Thiên Chúa - Đấng giàu lòng thương xót - đến với hết mọi người, kể cả những người tội lỗi. Ai đón tiếp Ngài thì Ngài ngự đến và cứu giúp người ấy. Mátthêu dù là người tội lỗi, nhưng ông đã biết khiêm tốn từ bỏ quá khứ để bước theo Chúa và ông đã được ơn cứu độ từ Chúa, trở nên một thánh sử. 

    Nhìn vào lịch sử Hội Thánh, lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa đã làm biến đổi biết bao phận người. Nhờ đón nhận lòng thương xót và ơn Chúa ban, Phaolô từ một kẻ bách hại đạo Chúa đã trở thành tông đồ dân ngoài; Phêrô từ một kẻ chối thầy đã trở thành trụ cột Hội Thánh; hay như Maria Mađalêna từ một cô gái điếm trở thành người loan báo Tin Mừng phục sinh đầu tiên v.v.

   Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi của mình, để nhờ đón nhận lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa, mỗi ngày chúng con sẽ trở nên xứng đáng hơn với lời kêu gọi yêu thương cứu độ của Chúa. Amen.

     

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường