Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:9-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm ra được nhiều mẫu người khác nhau và do thái độ sống của họ mà cũng có nhiều số phận khác nhau. Trước hết, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu tiếp cận với nhóm Biệt phái, Pharisêu và các thượng tế, Người đã nặng lời khiển trách họ như “mồ mả tô vôi”, sống giả hình. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét bỏ họ nhưng dùng biện pháp mạnh để cảnh tỉnh lối sống hiện hành của họ.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 01/7/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,9-13)

9 Hôm ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?”. 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM

Ai là người có thể nhận được lòng thương xót của Chúa nếu không phải là các tội nhân? Và ai là tội nhân nếu không phải là tất cả mọi người, là mỗi chúng ta? Hiểu như thế, chúng ta cần xác tín một lần nữa rằng bất cứ ai cũng được mời gọi sống trong ơn Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Thực tế cho thấy, ai cũng có tội nhưng không phải ai cũng ý thức mình là tội nhân. Bởi đó, có nhiều người tự cho mình là công chính không cần đến lòng thương xót của Chúa. Trái lại, cũng có nhiều người tiến nhanh trên đường hoàn thiện nhờ ý thức mình là tội nhân.

Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm ra được nhiều mẫu người khác nhau và do thái độ sống của họ mà cũng có nhiều số phận khác nhau. Trước hết, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu tiếp cận với nhóm Biệt phái, Pharisêu và các thượng tế, Người đã nặng lời khiển trách họ như “mồ mả tô vôi”, sống giả hình. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét bỏ họ nhưng dùng biện pháp mạnh để cảnh tỉnh lối sống hiện hành của họ.

“Thương xót và chọn gọi” đó chính là khẩu hiệu mà Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn khi ngài đăng quang Giáo hoàng. Vì Đức Thánh cha đã cảm nhận được tình yêu thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời mình. Cũng như Matthêu trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa đọc, chính Chúa đã thương xót và chọn gọi ông.

Thiên Chúa vẫn luôn thương xót và nhìn đến mỗi chúng ta, nhưng chỉ có những ai có khả năng nhận biết và đáp lại tình yêu ấy, thì người đó mới có thể đón nhận Chúa và thay đổi được cuộc đời mình.

Tuy nhiên, việc xin ơn ý thức mình là tội nhân không phải diễn ra một lần, nhưng là tác động thường xuyên trong đời sống vì với bản tính con người, vốn yếu đuối, dễ sa vào tình trạng của kẻ hư nát và lỗi tội.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con được ơn ý thức mình là tội nhân, để khi càng ý thức về nỗi khốn cùng và về tội lỗi của mình, thì khi đó chúng con sẽ càng kinh nghiệm được tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa dành cho bản thân mình. Amen.