Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Chúa dạy các ông: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Chúa dạy các ông phải khôn ngoan: Khôn ngoan để phân biệt đâu là ý mình, đâu là ý của Chúa;

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 10 THÁNG 07 NĂM 2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10, 16-23)

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
17 Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
23 Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.


SUY NIỆM

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã báo trước cho các Tông đồ biết được những khó khăn, thử thách mà các ông sẽ gặp phải. Điều này được Chúa Giêsu mượn hình ảnh như chiên đi vào giữa bầy sói. 

Trước những thử thách, Chúa Giêsu đã dạy người môn đệ của Chúa cần phải làm gì để vượt qua? 

Chúa dạy các ông: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Chúa dạy các ông phải khôn ngoan: Khôn ngoan để phân biệt đâu là ý mình, đâu là ý của Chúa; khôn ngoan để phân biệt điều mình làm đúng và điều làm sai; khôn ngoan để giúp mình tỉnh thức và ý thức mình thuộc về Chúa; khôn ngoan để mình nhận ra: Thiên Chúa có thể biểu lộ quyền năng của Ngài qua sự yếu đuối của chúng ta. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh…”. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường