Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10, 16-23)

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
17 Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
23 Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.


SUY NIỆM

Chúng ta đang sống tinh thần của mùa Thường niên, phụng vụ năm B. Lời Chúa hôm nay theo sự diễn tả của thánh sử Matthêu mời gọi các môn đệ cần tỉnh thức với sứ vụ được trao phó. Đây không đơn giản là sự trung thành với sứ điệp Tin Mừng mà còn là sự khôn ngoan của người thi hành sứ vụ ấy. Hành trình này đòi hỏi kinh nghiệm thiêng liêng, mối tương quan tốt lành với Thầy Giêsu; đồng thời, luôn sáng suốt đối diện với mọi thách thức xảy ra trong khi thực thi sứ vụ, để tránh khỏi vấp ngã không đáng có, thay vào đó sẽ sinh hoa trái tốt lành và thánh thiện hơn.

Dẫu biết rằng Chúa chọn gọi ai thì Ngài ban những ơn cần thiết giúp chúng ta làm tốt vai trò của mình, nhưng cũng không loại trừ chúng ta phải chịu thử lửa, chịu bách hại, chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Chúng ta sẵn sàng cho cuộc chiến vì lòng tin yêu và niềm hy vọng trong khi ra đi trong lệ sầu nhưng đưa về trong hân hoan!

Phần thưởng của chúng ta có thể giống nhau đều vì Nước trời, vì một thế giới thánh thiện có Chúa Giêsu hiển trị, vương quốc của Chúa. Sự trung tín, bền đỗ cho đến cùng chính là cách để nhìn thấy kết quả của đời sống đức tin. Cách diễn tả của Thánh vịnh thật ý nghĩa: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan; ai gieo trong đau thương, sẽ về trong vui mừng. 

Xin Chúa nâng đỡ hành trình sứ vụ của chúng con để mỗi người can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường