Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên (Mt 19:3-12) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong thế giới ngày nay, Giáo hội đã chứng kiến và thấy được tình trạng đời sống hôn nhân và gia đình của nhân loại nói chung, của người Kitô hữu nói riêng đã và đang bị đổ vỡ và bị hạ thấp. Hầu như nhiều người không nhận ra được giá trị thiêng liêng cao quý của đời sống hôn nhân. Thấy được thực trạng trên, trong những năm vừa qua, Giáo hội hướng đến đời sống “nên thánh” trong gia đình.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Ngày 12/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (19,3-12)

3 Hôm ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”. 4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. 7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”. 8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”. 10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. 11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”.

SUY NIỆM

Trong thế giới ngày nay, Giáo hội đã chứng kiến và thấy được tình trạng đời sống hôn nhân và gia đình của nhân loại nói chung, của người Kitô hữu nói riêng đã và đang bị đổ vỡ và bị hạ thấp. Hầu như nhiều người không nhận ra được giá trị thiêng liêng cao quý của đời sống hôn nhân. Thấy được thực trạng trên, trong những năm vừa qua, Giáo hội hướng đến đời sống “nên thánh” trong gia đình. Nào là cầu nguyện cho các gia đình, các gia đình trẻ, các gia đình đang gặp khó khăn... Tuy nhiên, vấn nạn đó không chỉ trong thời đại này mới có mà nó đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước.

Bí tích Hôn nhân không chỉ là “sợi dây” ràng buộc sự chung thủy của vợ chồng mà còn hướng chúng ta nhận ra tình yêu và lòng chung thủy của Thiên Chúa dành cho Hội thánh qua Đức Giêsu Kitô, điều này thánh Phaolô đã nói đến: như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của Hội thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội thánh, thân thể của Người. Và như Hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội thánh; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình.Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người“ ( Ep 5,2a.25-30).

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho các gia đình, nhất là các bạn trẻ chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân biết nhận ra giá trị cao vời của bí tích Hôn nhân là do chính Chúa thiết đặt, và qua bí tích này, đôi vợ chồng không chỉ nhận ra tình yêu của họ dành cho nhau mà còn giúp cho họ nhận ra tình yêu của Chúa dành cho họ qua Hội thánh để nhờ đó họ có thể sống chung thủy với nhau và với Chúa suốt cuộc đời. Amen.