Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức sống tuân giữ ngày Sabbat (nay là ngày Chúa Nhật). Việc tuân giữ này không hệ tại bởi việc kiêng việc xác và dành giờ đến nhà thờ cầu nguyện vì luật qui định, nhưng việc này cần được làm với tấm lòng yêu mến.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 17/07/2020 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 12: 1-8)

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!"3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát".

SUY NIỆM

 

    Qua giáo huấn của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức sống tuân giữ ngày Sabbat (nay là ngày Chúa Nhật). Việc tuân giữ này không hệ tại bởi việc kiêng việc xác và dành giờ đến nhà thờ cầu nguyện vì luật qui định, nhưng việc này cần được làm với tấm lòng yêu mến.

Quả thế, đối với nhiều người Do Thái, nhất là giới cầm quyền trong đạo, họ tuân giữ ngày Sabbat rất nghiệm ngặn. Ngày Sabbat không được làm gì nặng nhọc mang tính lao động, chẳng hạn như không được đi quá 500 bước chân. Ngoài ra, vì phải giữ luật kiêng việc xác, nhiều khi những người thân trong nhà bị đau bệnh cần sự chữa trị của thầy thuốc, họ cũng không dám mời thầy thuốc đến để cứu giúp. Hay như việc các môn đệ Chúa đói, bứt vài bông lúa để ăn cho đỡ đói thì bị xem như là làm việc xác ngày Sabbat. Thật là một hình thức quá lệ luật. Vì thế, Chúa Giêsu muốn thay đổi não trạng tuân giữa luật như thế nơi họ. Chúa muốn họ hãy tuân giữa luật Chúa bằng một tinh thần mới, tinh thần của tình yêu. Do đó, vì yêu thương con người, Chúa đã không ngần ngại chữa lành cho nhiều bệnh nhân đang đau khổ, hay xua trừ ma quỉ ra khỏi họ, cho dù ngày ấy là ngày Sabbat. Làm như thế Chúa muốn đưa con người trở về tình trạng hiệp thông với Chúa cách thắm thiết hơn. 

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng hãy sống tinh thần tuân giữ đạo Chúa bằng trái tim yêu mến. Trong thời gian cách ly xã hội vì bệnh dịch COVID-19, rất nhiều người ao ước được đến nhà thờ ngày Chúa Nhật, nhưng vì lợi ích cộng đoàn và vì ngăn ngừa sự lây lan của virus ra cộng đồng, Giáo Hội đã miễn chuẩn cho các Kitô hữu không phải đến nhà thờ trong thời gian cách ly. Bù lại, chúng ta có thể tuân giữa việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật bằng việc đọc kinh, suy niệm Lời Chúa tại gia đình, hoặc hiệp thông theo dõi các thánh lễ được cử hành trực tuyến trên mạng internet hoặc truyền hình. Thế nhưng, vẫn có những người chưa cảm thấy đó là một sự an tâm sống đạo trong khoảnh khắc khó khăn như vậy. Họ muốn là phải được đến nhà thờ xem lễ, được rước Chúa dưới hình bánh cụ thể thì mới được. Điều này không chỉ gây khó khăn cho chính các vị hữu trách của cộng đoàn, nhưng biểu lộ tinh thần sống đạo còn non yếu của số người. Ước chi Lời Chúa hôm nay là một bài học quí giá để chúng ta thay đổi lối suy nghĩ cũ, mà mặc lấy tinh thần sống đạo mới như Chúa mong muốn: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm ơn đức tin cho chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con luôn biết cảm nhận bài học sống đạo mà Chúa dạy hôm nay và quyết tâm thực hành với tình yêu mến Chúa nồng nàn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường