Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 19/07/2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 12: 1-8)

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!"3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát".

SUY NIỆM

 

       Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu và các môn đệ đi ngang qua một cánh đồng lúa; lúc đó các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabát!”. Việc người Pharisêu nhắc nhở Chúa Giêsu về hành động bứt lúa của các môn đệ không có ý lên án các môn đệ đã ăn cắp. Bởi vì theo sách Đệ nhị luật: “Khi vào đồng lúa của người đồng loại anh (em), thì anh (em) có thể lấy tay bứt những bông lúa, nhưng không được tra liềm cắt lúa của người đồng loại anh (em)” (Đnl 23, 26). Đối với những người Pharisêu thì lỗi của các môn đệ không phải là bứt và ăn lúa mì nhưng là họ đã làm việc đó trong ngày Sabát.

Thật vậy, luật nghỉ ngày Sabát là điểm đặc biệt của Israel. Luật nghỉ ngày Sabát liên quan đến hai lý do chính: lý do thứ nhất là liên quan đến phương diện nhân đạo của sự nghỉ ngơi, nhất là đối với người nô lệ. Ngày Sabát là ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức (x. Xh 23, 12; Đnl 5, 14). Lý do thứ hai là bắt chước Thiên Chúa là Đấng đã nghỉ ngơi sau khi làm công việc tạo dựng (x. St 2, 2). Thế nhưng, càng ngày luật này càng được chi tiết hóa thêm. Vì thế, có 39 việc bị cấm làm trong ngày Sabát. Trong số những việc bị cấm đó có việc gặt hái, đập lúa và nấu nướng. Mà theo quan điểm của các kinh sư và Pharisêu thì bứt bông lúa cũng là một cách gặt lúa. Vì thế, hành động bứt lúa của các môn đệ là tội vì họ đã phạm luật.

Trước sự kết án của những người Pharisêu, Chúa Giêsu đã lấy chuyện vua Đavít và các thuộc hạ trong lúc đói đã lấy bánh dâng tiến để ăn. Họ đã ăn thứ bánh chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi, còn họ không được phép ăn. Thế mà họ không bị bắt lỗi gì. Chúa Giêsu cho những người Pharisêu biết: “Con người làm chủ ngày Sabát”. Nghĩa là, ngày Sabát được lập ra cho con người, chứ không phải loài người cho ngày Sabát. Thiên Chúa lập ra ngày Sabát để cho con người được sống hạnh phúc hơn, nhân bản hơn. Thiên Chúa không lập ra ngày Sabát để con người nô lệ cho ngày Sabát.

Thật vậy, việc đòi hỏi tuân giữ các lề luật là cần thiết và có chỗ đứng quan trọng trong đời sống con người. Nhưng ưu tiên trên mọi đòi hỏi là đòi hỏi của nhu cầu con người. Các nguyên tắc, quy định là quan trọng và cần thiết, nhưng nó chỉ thật sự có giá trị khi đặt nền tảng trên lòng nhân từ và đáp ứng tiếng gọi của nhu cầu sự sống của con người.

 Xin Chúa giúp chúng con đừng để những nguyên tắc, những quy định lấn át tiếng nói của con tim. Nhưng biết dùng những nguyên tắc, những quy định làm thăng tiến sự sống con người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường