Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Lời Chúa của ngày hôm nay đề cập đến dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất quen thuộc để giải thích cho chúng ta thấy những loại người khác nhau khi tiếp nhận hạt giống của Lời Chúa
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 24/07/2020

  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 18-23)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

SUY NIỆM

 

Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Nước đủ phân nhiều, chăm sóc sớm chiều lúa sẽ đầy bông”. Quả thực, người trồng trọt phải bỏ phân, chăm sóc, vun trồng và dẫn nước cho ruộng lúa thường xuyên thì mới gặt hái một mùa lúa bội thu.

Lời Chúa của ngày hôm nay đề cập đến dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất quen thuộc để giải thích cho chúng ta thấy những loại người khác nhau khi tiếp nhận hạt giống của Lời Chúa: có người tiếp nhận Lời Chúa, nhưng rất hời hợt, được ví như hạt giống gieo bên vệ đường; có người thành tâm tiếp nhận Lời Chúa, nhưng tinh thần không kiên vững, được ví như hạt giống gieo nơi sỏi đá; có người cũng rất chân thành đón nhận Lời Chúa, nhưng quá nhiều lo lắng sự đời, vinh hoa phú quý bóp nghẹt, được ví như hạt giống gieo vào bụi gai; và cuối cùng, có người chú tâm lắng nghe và đem Lời Chúa đi vào cuộc sống, đó là hình ảnh của hạt giống gieo vào đất tốt, “thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

Thực sự, đã là người nông phu khi gieo hạt giống, ai cũng hy vọng, cũng chờ đợi một mùa gặt bội thu, chính Chúa Giêsu đã ước ao gieo vào trong tâm hồn chúng ta hạt giống của niềm hy vọng, bình an, tốt lành và hạnh phúc. Thế nên, về phần chúng ta, chúng ta có mong muốn mình trở thành những mảnh đất phì nhiêu đón nhận hạt giống Lời Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, để những hạt giống này sinh ra nhiều hạt giống mới trong cuộc sống của con người hay không? Hơn thế nữa, giữa một xã hội hiện đại, văn minh, tự do và hưởng thụ, chúng ta có dễ dàng bị lôi kéo bởi một lối sống của thế tục làm cho giá trị của hạt giống Lời Chúa bị bóp nghẹt hay không?

Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc và chiếu sáng vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con vững tin sống và thực thi Lời Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường