Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 28/07/2017
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 18-23)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

SUY NIỆM

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi khám phá ra sự bao dung và nhân hậu của Thiên Chúa qua hình ảnh của người gieo giống, mà chúng ta còn được mời gọi khám phá ra tình trạng tâm hôm của chính mình như những mảnh đất tiếp nhận hạt giống Lời Chúa.

Trước hết, Lời Chúa mời gọi chúng ta khám phá Thiên Chúa là Đấng nhân từ, đã gieo lời hằng sống của Chúa cách dư tràn trên hết mọi người. Chúa không quan tâm đến tình trạng con người thế nào, Chúa chỉ muốn cho chúng ta được đón nhận Lời Chúa và được biến đổi.

Kế đến, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn sâu vào tâm hồn để lượng giá xem mình thuộc loại đất nào. Chúng ta là đất vệ đường, khi sống thờ ơ hay hời hợt với sứ điệp Lời Chúa; chúng ta là đất lẫn sỏi đá, khi lắng Lời Chúa dạy bảo nhưng không dám can đảm sống Lời Chúa dạy; chúng ta là đất bui gai, khi nghe Lời Chúa, nhưng không quan tâm đến nội dung sứ điệp của lời ấy; chúng ta là đất tốt, khi tiếp nhận sứ điệp Lời Chúa và can đảm thực thi sứ điệp ấy.

Lạy Chúa Giêsu, vì mải mê chạy theo danh lợi thú mà vô tình chúng con đã biến tâm hồn chúng con thành những thửa đất vệ đường, sọi đá và bụi gai. Chúng con đã làm cho ơn Chúa không trổ sinh hiệu quả trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa thanh tẩy và giúp chúng con lấy lại tình trạng ân sủng để mãi mãi tâm hôn chúng con là mảnh đất mầu mỡ sinh hoa lợi cho Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường