Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 27/07/2018
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 18-23)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

SUY NIỆM

Cùng tham dự một Thánh Lễ, cùng nghe một bài Tin Mừng, cùng chứng kiến một biến cố, nhưng không phải ai cũng nhận lãnh được những điều thiện hảo như nhau. Đó là điều Phúc Âm nói với mỗi người chúng ta hôm nay.

Cha ông cũng để lại cho chúng ta những kinh nghiệm về điều này: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”. Khi lòng người chứa đầy những u ám, tư tưởng đen tối, thì cảnh vật dù tốt đẹp cũng thấy buồn thảm. Khi lòng người là thửa đất ích kỷ, tham lam, thì tài sản của người khác sẽ bị chiếm đoạt làm của riêng. Khi lòng người là thửa đất đầy dục vọng, thì không thể sinh ra hoa trái hy sinh, không biết nghĩ và hoạt động cho sự sống tâm hồn, cho những điều cao cả.

Khi lòng chúng ta nặng nợ với tinh thần thế tục, thật khó mà tiếp nhận lời Chúa cho nghiêm chỉnh. Nếu có dự Thánh lễ, có nghe lời Chúa, thì cũng như hạt giống rơi bên vệ đường, hoặc trên sỏi đá, hay trong bụi gai. Người đó không thể sinh lợi được gì cho đời sống tâm linh mình, không sinh được gì tốt lành cho đời, có chăng chỉ là những trái đắng, những quả độc. Điều này không phải là suy luận trên trang giấy mà là những điều được viết lên từ những điều được thấy trong cuộc sống. 

Chúng ta nghĩ xem, những người “có đạo” lại có đời sống: ly dị, trộm cắp, gây rối, tệ nạn, v.v. chúng ta lý giải thế nào? Không nên chạy trốn sự thật. Hãy chân thành kiểm điểm lại đời sống mỗi người chúng ta, khiêm nhường thú nhận tội lỗi, xin Chúa cho chúng ta tinh thần biết phục thiện.

Lạy Chúa Giêsu, nghe lời Chúa, chúng con thường không dành đủ thời giờ mà lắng đọng, gẫm suy, để thấy tình trạng tâm hồn mình là loại đất nào. Vì thế, chúng con dễ dãi cho mình là loại đất tốt. Nhưng sống đạo là những việc làm, là cuộc sống cụ thể chứ không phải là những suy nghĩ suông. Xin giúp chúng con biết cậy nhờ ơn Chúa mà “cải tạo” thửa đất tâm hồn mỗi người chúng con thành loại đất tốt, để lời Chúa mà chúng con đón nhận, sinh hoa kết trái, là một đời sống biết yêu thương và phục vụ anh em. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường