Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 18-23:  Hôm nay mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna. Hai vị là những người đã sống gắn bó mật thiết với Lời Chúa. Chính nhờ vậy, mà các ngài đã có được một người con hoàn hảo là Đức Maria - Đấng có vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 27/07/2018

LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA,
SONG THÂN ĐỨC MARIA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 18-23)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

SUY NIỆM


  Qua dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng, những người nghe và hiểu Lời của Chúa thì được ví như những hạt giống được gieo trên đất tốt. Thật vậy, càng lắng nghe và hiểu Lời Chúa bao nhiêu thì cuộc đời chúng ta càng trổ sinh nhiều hoa quả của ân sủng bấy nhiêu.

   Thế nhưng trong cuộc sống thực tế, chúng ta chỉ muốn đón nhận những ân ban của Chúa mà ít chịu lắng nghe và hiểu Lời của Người. Đôi khi, chúng ta lại muốn đóng vai của kẻ bị gieo bên vệ đường hay nơi sỏi đá. Chúng ta dễ dàng chiều theo những đam mê dục vọng và thoả mãn bản thân hơn là để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cuộc đời mình. Điều đó chứng tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa quá mong manh và hời hợt.

   Giáo Hội Việt Nam đang sống trong Năm Mục vụ đồng hành cùng với những gia đình đang gặp khó khăn, vì thế, chúng ta cần xây dựng và củng cố đời sống gia đình dựa trên nền tảng Lời Chúa để có thể vượt qua những thử thách và khủng hoảng mà ta đang đối diện.

   Hôm nay mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna. Hai vị là những người đã sống gắn bó mật thiết với Lời Chúa. Chính nhờ vậy, mà các ngài đã có được một người con hoàn hảo là Đức Maria - Đấng có vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa. Thiết nghĩ, các ngài cũng là những mẫu gương sáng ngời cho mọi người chúng ta trong đời sống gia đình. 

   Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ lời bầu cử của hai thánh Gioakim và Anna, xin cho mỗi gia đình chúng con luôn biết siêng năng lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, nhờ đó chúng con có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và gian truân của cuộc đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường