Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C - Thánh nữ Maria Madalêna

Tin mừng Ga 20, 1-2. 11-18 Bà được Chúa đón nhận, trừ bảy quỷ dữ, tha thứ tội lỗi nên Bà càng yêu mến Chúa nhiều
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 16 MÙA THƯỜNG NIÊN C

THÁNH NỮ MARIA MADALÊNA


GA 20, 1-2. 11-18
Cuộc đời của Maria Madalêna là một người phụ nữ tội lỗi, bị bảy quỷ dữ ám hại, đã được Chúa Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ, được Chúa Giêsu tha thứ mọi tội lỗi. Bà được Chúa đón nhận, trừ bảy quỷ dữ, tha thứ tội lỗi nên Bà càng yêu mến Chúa nhiều, Bà theo Chúa suốt hành trình truyền  giáo, Bà đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu, Bà ngồi trước mộ thánh của Chúa Giêsu lúc táng xác Chúa, từ sáng sớm bà ra mộ của Chúa để tìm Chúa. Bà nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh khi Chúa gọi đích danh tên Bà: “Maria” (Ga 20,16). Bà được Chúa Giêsu Phục Sinh trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ

Suy niệm lời Chúa về cuộc đời của Maria Madalêna đã giúp cho từng người nhận ra tình yêu Chúa bao la bao phủ cuộc đời con, từ lúc tạo thành cho đến khi trở về với Chúa. Do lòng Chúa yêu thương tạo dựng nên con, cho con được làm con của Chúa qua Bí tích Rửa tội, con lớn lên trong Chúa bởi Bí tích Thêm sức, con được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Bí tích Thánh thể, chữa lành tâm hồn con qua Bí tích Giao hòa. Sống kết hiệp với Chúa, Con được Chúa đón nhận, con được chúa trừ quỷ dữ, con được Chúa tha thứ tội lỗi, con được Chúa biến đổi nên người tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin mừng Phục sinh, con được Chúa gia tăng lòng tin để đón nhận ơn chúa từ ơn này đến ơn khác, con được Chúa ban cho con thêm lòng đạo đức và thánh thiện’’

Cùng với Maria Madalêna con cất cao lời Thánh vịnh 88 “Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi”.

Xin thánh nữ Maria Madalêna cầu thay nguyện cho con sống và rao giảng Chúa Ki-tô Phục sinh.

Lm. Laurensô Trương Văn Luyện