Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên (Mt 13:18-23) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng thuật lại cho thấy Maria Mácđala là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa phục sinh. Thật là một đặc ân! Nhiều người có thể kết luận rằng, bà là người không xứng đáng nhất để nhận được một đặc ân như vậy.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Ngày 22/07/2022

LỄ THÁNH MARIA MAĐALÊNA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,1-2.11-18)

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?”. Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”. 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?”. Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. 16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a!”. Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!”. (nghĩa là "Lạy Thầy"). 17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"“. 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

SUY NIỆM

Tin mừng thuật lại cho thấy Maria Mácđala là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa phục sinh. Thật là một đặc ân! Nhiều người có thể kết luận rằng, bà là người không xứng đáng nhất để nhận được một đặc ân như vậy.

Tin mừng cho thấy Maria Mácđala là người phụ nữ mà Chúa Giêsu đã trừ khỏi bảy quỷ. Rõ ràng, một người bị bảy quỷ ám đã sống một cuộc đời tội lỗi, thế nhưng sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Maria Mácđala đã trở thành môn đệ trung thành, và là một trong những phụ nữ thánh thiện hằng ngày quan tâm, chăm lo cho các nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt một ngày sống của Chúa Giêsu. Vì lý do đó, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Maria Mácđala.

Bài Tin mừng được công bố trong thánh lễ mừng kính thánh Maria Mácđala hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy đặc ân Maria Mácđala đã được ban cho, mà hơn nữa còn cho chúng ta biết nhiều hơn về Chúa Giêsu và lòng thương xót của Người.

Tin mừng thuật lại: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala a đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, và trong mộ trống rỗng. Bà đứng gần ngôi mộ khóc vì nghĩ rằng ai đó đã lấy mất xác Chúa Giêsu. Nhưng đột nhiên, trước mắt bà, Chúa Giêsu đang ở đó và đang sống. Chúa Giêsu gọi bà và bà đã nhận ra Người.

Chúa Giêsu đã hiện ra với bà Maria Mácđala trước tiên, đây quả thật là một phước lành tuyệt vời. Một người phụ nữ tội lỗi trong quá khứ mà giờ trở thành nhân chứng và là sứ giả đầu tiên cho Tin mừng phục sinh. Điều này cũng cho chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu không phân biệt đối xử và chống lại chúng ta vì những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Người tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ. Sự tha thứ của Người là tuyệt đối. Nó hoàn toàn phục hồi và mang chúng ta đến ân sủng nếu chúng ta cởi mở tâm hồn để đón nhận. Đây là những gì đã xảy ra với bà Maria Mácđala. Chúa Giêsu đã chọn bà, người phụ nữ trước đây là tội lỗi, làm nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh của Chúa.

Tin mừng hôm nay cũng tiết lộ rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta bám chặt vào Người, không phải theo cách thuần túy của con người. Bà Maria Mácđala đã biết Chúa Giêsu ở trần gian và bây giờ Chúa Giêsu muốn mối tương quan của Người với bà sâu sắc hơn khi Người về trời. Lúc đó, Người không chỉ muốn hiện diện về mặt thể xác, Người muốn ở trong tâm hồn bà, kết hợp chính Người với bà, và với chúng ta, theo cách thân mật và sâu sắc nhất.

Lạy Chúa, con muốn bám lấy Ngài. Con chọn trở thành một với Ngài trên mọi phương diện. Xin thương đến cư ngụ trong trái tim của con và biến con trở thành nhân chứng và là sứ giả của Chúa. Amen.