Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên (Mt 13:47-53) - Giuse Minh Tuấn

“Bởi đâu ông này được khôn ngoan và được quyền năng như vậy? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa không phải là anh em ông sao?

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 29/07/2022

LỄ THÁNH MATTA

[Gr 26, 1-9; Mt 13, 54-58]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu,


Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê mình, và giảng dạy họ trong hội đường của họ, khiến họ thán phục và nói: “Bởi đâu ông này được khôn ngoan và được quyền năng như vậy? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa không phải là anh em ông sao? Và chị em ông không phải là những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được tất cả những điều đó?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: “Tiên tri chỉ bị coi thường nơi quê quán và nhà mình.“ Và Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ cứng lòng tin.

Suy niệm

ĐỨC TIN

Đức tin là một nhân đức rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã cho ta thấy tầm quan trọng của nhân đức này đối với mỗi người chúng ta.

Khi Chúa Giêsu trở về quê hương của mình để rao giảng, những người thân thuộc của Người đã có những nghi ngờ đối với Người: “Bởi đâu ông này được khôn ngoan và được quyền năng như vậy? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa không phải là anh em ông sao? Và chị em ông không phải là những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được tất cả những điều đó?” (Mt 13, 54-56).

Họ đã không tin những gì Chúa Giêsu rao giảng chỉ vì xuất thân của Chúa. Họ nghĩ rằng người làm được những điều quyền năng phải là một người nào đó thật cao cả chứ không phải là con ông hàng xóm trong làng mình. Chúng ta cũng hãy tự xét mình, và tự hỏi: đức tin của chúng ta có bao giờ bị lung lay như những người ở quê hương Chúa năm xưa không?

Đôi khi có những lần chúng ta cầu xin Chúa điều gì đó mà Người không đáp ứng, thì đức tin của chúng ta cũng lung lay. Những lúc như vậy, liệu điều chúng ta cầu xin có thực sự hữu ích cho ơn cứu độ của chúng ta hay không? Liệu rằng đức tin của chúng ta có đủ kiên vững giữa những sóng gió của cuộc đời này không?

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều lần chúng con kém lòng tin tưởng nơi Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin vững mạnh. Amen.
Giuse Minh Tuấn