Clock-Time

Suy niệm Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 24-28: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: “Lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì”. Quả thực, mục đích của con người là tìm kiếm hạnh phúc và hạnh phúc đích thực chỉ tìm thấy nơi Thiên Chúa
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 07-08-2020
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 24-28)

4 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

SUY NIỆM


 

Trong những tháng ngày qua, COVID-19 đã cướp đi bao sinh mạng con người khắp nơi trên thế giới; thiên tai động đất, lũ lụt xảy ra khắp nơi, v.v. Đứng trước thảm cảnh đó, con người thấy mình bất lực, giới hạn. Thế nhưng, chúng ta cũng thấy có những con người, những nhà lãnh đạo đâu đó vẫn muốn đòi cho được vị thế độc tôn, đã lao vào tranh dành vinh quang lợi lộc cho bản thân, v.v. có khi đe dọa hòa bình thế giới, quốc gia.

Có được thiên hạ mà lòng dân bất mãn thì có ích gì? Có được trong tay mọi thứ mà tâm hồn bất an thì có ích chi? Có được nhà lầu xe hơi mà gia đình không êm ấm hạnh phúc thì vô ích!

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: “Lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì”. Quả thực, mục đích của con người là tìm kiếm hạnh phúc và hạnh phúc đích thực chỉ tìm thấy nơi Thiên Chúa – Đấng tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và chia sẻ hạnh phúc cho con người.

Là Kitô hữu, chúng ta phải dành những giờ phút hồi tâm để nhìn lại xem: tôi sống ở đời này để làm gì? Mục đích của đời tôi là gì? V.v. Và đương nhiên, chúng ta biết phải chuẩn bị những gì để có được hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con lìa xa nhan Chúa. Xin cho chúng con biết lấy Chúa làm lẽ sống và làm gia nghiệp của chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường