Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 24-26 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác

SUY NIỆM HẰNG NGÀY 

NGÀY 10-8-2018

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B

THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12: 24-26)
 
4 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

SUY NIỆM

Người ta thường nói: Có sinh thì có tử. Đó xem ra là một chân lý bất di bất dịch. Sinh ra và sống là hướng đến cái chết. 

Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, một sự thật rất lạ thường về vấn đề sống chết đã được Chúa Giêsu nêu ra: Có tử thì mới có sinh. Vấn đề là phải chết như thế nào để được sống?

Có những người sống, nhưng để đi vào cái chết đời đời. Đó là những người không dám “chết” vì người khác. Họ sống ích kỷ, khép kín, ngại hy sinh, ngại đau khổ, sống không biết đến người khác, sống như không có sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Ngược lại, có những người sống, họ cũng đi vào cái chết, nhưng không phải là cái chết đời đời, mà là chết đi để được sinh ra hưởng sự sống đời đời, chết để sinh nhiều bông hạt. Đó những người dám “chết” vì người khác, “chết” đi trong những hy sinh âm thầm, lặng lẽ, “chết“ đi qua những lần đón nhận đau khổ, sỉ nhục, thiệt thòi do người khác đem đến, bằng tình yêu tha thứ. Họ sống mà không nghĩ đến mình hơn là nghĩ đến cuộc sống, sự sống của tha nhân. Những người như thế là những người sống và thực hiện theo lời của Chúa Giêsu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt”; “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.

Thánh Lôrenxô mà chúng ta mừng kính hôm nay đã chết đi để được sống. Ngài được sinh ra và sống không phải cho chính mình, nhưng sống làm chứng cho Đức Kitô và chết cho Đức Kitô. Thánh Augustinô đã nói về thánh Lôrenxô rằng: “Anh em biết đấy, trong Giáo Hội Rôma, ngài thi hành chức năng phó tế. Chính tại đây, ngài trình bày về Máu Thánh Đức Kitô; và chính tại đây, ngài đổ máu mình vì thánh danh Đức Kitô”.

Truyền thuyết về cái chết can đảm của thánh Lôrenxô đã trở nên bất tử, đã trở nên bài học cho mọi thế hệ Kitô hữu qua mọi thời đại. Thánh nhân đã chết để đi vào sự sống bất diệt, thánh nhân đã chết để sinh ra đức tin mạnh mẽ vào Đức Kitô nơi các Kitô hữu qua mọi thời đại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải dám hy sinh mạng sống ở đời này để làm chứng cho Chúa, thì sẽ được sự sống bất diệt như Chúa, vậy mà chúng con vẫn chưa thực hiện được. Chúng con vẫn còn ham mê sự sống, của cải trần gian. Chính vì thế, chúng con còn ngại làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thứ tha. Xin giúp chúng con biết chết đi mỗi ngày cho tha nhân trong từng hy sinh cụ thể, để làm chứng cho Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường