Clock-Time

Suy niệm Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 24-28: Điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay, không phải chỉ dành cho các tông đồ, các môn đệ, mà còn cho tất cả chúng ta, những ai tin vào Người. “từ bỏ mình, vác thập giá, liều mất mạng sống vì Thầy”. Những đề nghị nghiêm túc đó có làm cho chúng ta e ngại, rụt lại không? 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 09-08-2019
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 24-28)

4 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

SUY NIỆM


Thành ngữ nhân gian có câu: “bỏ của chạy lấy người”. Người ta sẵn sàng bỏ mọi của cải để cứu lấy thân. Mạng sống thời nào vẫn là quý giá nhất. 

Dẫu rằng, trong thời đại xem trọng vật chất như ngày nay, thì mạng sống của con người cũng là vô giá. Nhiều người sẵn sàng bán hết gia sản để chạy chữa mong kéo dài mạng sống thêm một thời gian. Thế giới ngầm buôn bán nội tạng con người cho thấy nhu cầu tiêu thụ cao của giới giàu có, quyền lực, họ bất chấp cả vấn đề đạo lý trong vấn đề mua bán và cấy ghép nội tạng nhằm kéo dài sự sống. 

Điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay, không phải chỉ dành cho các tông đồ, các môn đệ, mà còn cho tất cả chúng ta, những ai tin vào Người. “từ bỏ mình, vác thập giá, liều mất mạng sống vì Thầy”. Những đề nghị nghiêm túc đó có làm cho chúng ta e ngại, rụt lại không? 

Chúa Giêsu nói cách thẳng thắn và trực diện chứ không nói để giảm nhẹ hình thức của nó. Đó là một đòi buộc cương quyết: được và mất. Vì thế, đời sống người môn đệ phải là một chọn lựa giữa mất và còn. Không thể đảo ngược. 

Quả thật, những đòi buộc của Chúa Giêsu có thể làm cho người tín hữu e ngại. Sự giảm sút ơn gọi tận hiến ở nhiều nơi trên thế giới là một phản ánh trung thực cho chọn lựa này. Nhiều người trẻ ngày hôm nay không muốn dấn thân tận hiến vì sợ phải bỏ quá nhiều thứ tiện nghi. Nhiều Kitô hữu cũng đặt lời giáo huấn của Chúa sang một bên, nghe để biết chứ không phải là một chọn lựa cho một cách sống, dám hy sinh. Đó là cách sống của người thực dụng. Họ tự hỏi theo Chúa và phải từ bỏ nhiều thứ như thế để được gì? Quả thật đó là một câu hỏi thời sự của ngày hôm nay dành cho những người sống đời tận hiến và cho tất cả mọi Kitô hữu nói chung. 

Lạy Chúa, với tầm nhìn thật hạn hẹp, chúng con chỉ thấy những cái lợi trước mắt, chỉ thấy mình thuộc về trần gian này. Nhiều lúc chúng con phớt lờ Lời Chúa dạy hoặc nghe cách hời hợt. Xin cho chúng con biết suy nghĩ chín chắn và biết chọn lựa điều tốt cho mai sau. Amen.   


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường