Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16:24-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Xã hội thường dạy chúng ta rằng: “từ bỏ chỉ có trong từ điển của kẻ thất bại”. Thật ra, từ bỏ hay không từ bỏ không phải là thất bại, mà đó chỉ là sự lựa chọn. Và lựa chọn nào thì cũng cần có sự đánh đổi. Khi lựa chọn theo Chúa và làm môn đệ Người thì được Chúa mời gọi: “hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo thầy”.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 05/08/2022

LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,24-28)

24 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.

SUY NIỆM

Con đường mà Chúa Giêsu đã bước đi để cứu chuộc nhân loại là con đường của thập giá và đau khổ. Vì thế con đường của người môn đệ Thầy Giêsu chí thánh cũng là con đường không êm ả chút nào.

Xã hội thường dạy chúng ta rằng: “từ bỏ chỉ có trong từ điển của kẻ thất bại”. Thật ra, từ bỏ hay không từ bỏ không phải là thất bại, mà đó chỉ là sự lựa chọn. Và lựa chọn nào thì cũng cần có sự đánh đổi. Khi lựa chọn theo Chúa và làm môn đệ Người thì được Chúa mời gọi: “hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo thầy”. Nghĩa là người môn đệ chấp nhận đi trên con đường hẹp, con đường của khiêm tốn, hy sinh và chịu thiệt thòi vì được mời gọi noi gương Chúa Giêsu sống vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Cuộc đời này có nhiều điều tốt đẹp, có nhiều giá trị đáng trân trọng. Nhưng lắm khi cũng phải hy sinh chúng cho những giá trị lớn hơn. Và từ bỏ điều gì đó là cả một sự đắn đo, nói chi đến việc từ bỏ chính mình, quả là điều khó thật. Chính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm về sự từ bỏ cần dứt khoát và đến tận cùng, nên ngài chia sẻ trong cuốn Đường hy vọng , số 3 như sau: “ Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước đó” .

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nhận ra con đường theo Chúa là con đường hạnh phúc vì được làm môn đệ Chúa, được sống theo thánh ý Cha, để nhờ đó chúng con luôn can đảm vác thập giá mình, cùng thực thi những bổn phận hàng ngày mà theo Chúa đến trọn đời vì Chúa là niềm vui vĩnh cửu của chúng con. Amen.