Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên (Mt 22:34-40) - GKGĐ GP Phú Cường

Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay thật ra không phải là điều mới mẻ, nhưng chỉ là một xếp đặt lại cho có thứ tự. Lối giải thích luật pháp của các luật sĩ và biệt phái để đưa tới sự đề cao luật pháp, một thứ luật pháp tỉ mỉ đến độ người ta không còn thấy đâu là điểm cốt yếu nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22,34-40)

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. - 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. 37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.

SUY NIỆM

Khi chúng ta di chuyển cây kim chọn dài đến làn sóng và chu kỳ của chương trình chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ nghe được rõ ràng những gì chúng ta đang chờ đợi. Nhưng nếu cây kim sai lệch đi, chúng ta sẽ nhận được những tiếng động gây khó chịu. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta xê dịch cây kim cuộc đời chúng ta theo đúng vị trí làn sóng, và chu kỳ của Thiên Chúa và của người khác, chúng ta sẽ có một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Trái lại, loại bỏ một trong hai yếu tố ấy, chúng ta sẽ có một cuộc sống thiếu quân bình về mọi mặt. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã chọn chiều ngang để chối bỏ chiều dọc. Họ tuân giữ từng chi tiết nhỏ của lề luật để được trung thành với Thiên Chúa, nhưng lại sẵn sàng chà đạp và chối bỏ tha nhân. Thật ra, luật pháp được lập ra vì con người và bảo vệ con người, chứ không phải để chối bỏ con người. Tình yêu đối với Thiên Chúa không thể đối lập với tình yêu con người, và tình yêu đích thực đối với con người tất yếu phải dẫn đến Thiên Chúa.

Chúa Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa, đã đến để nối kết hai chiều ngang và dọc trong cuộc sống con người. Đó là tất cả sứ điệp Tin mừng của Chúa Giêsu.

Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay thật ra không phải là điều mới mẻ, nhưng chỉ là một xếp đặt lại cho có thứ tự. Lối giải thích luật pháp của các luật sĩ và biệt phái để đưa tới sự đề cao luật pháp, một thứ luật pháp tỉ mỉ đến độ người ta không còn thấy đâu là điểm cốt yếu nữa. Chúng ta hãy nhìn vào một khu rừng: sự thiếu chăm sóc sẽ làm phát sinh một cánh rừng hỗn độn, che khuất và bóp chết những cây nhỏ. Nếu đi lạc trong cánh rừng hỗn độn này, chúng ta sẽ không còn thấy cây lớn nữa.

Chúa Giêsu đã đến phát quang cánh rừng của những khoản luật rườm rà, hỗn độn, mà các luật sĩ và biệt phái lạc lối trong đó, để làm nổi bật cây lớn của tình yêu. Không có tình yêu, toàn bộ luật chỉ còn là một xác chết không hồn. Không có tình yêu, lề luật sẽ làm cho con người trở thành những tên nô lệ hơn là con cái Chúa. Không có tình yêu, tương quan giữa người với người cũng biến thành tính toán, so đo, ích kỷ, thù hận.

Tình yêu thương trọn hảo hai chiều ngang và dọc như Chúa Giêsu đã định nghĩa được gọi là đức ái. Nghệ thuật sống đức ái đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng liên tục như thánh Phaolô đã diễn tả trong bài ca Đức ái: "Người có đức ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ganh tỵ, không khoe khoang, không kiêu căng, không tham lam, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả“ .

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống và thực hành những đòi hỏi của đức ái trong tương quan với Chúa và tha nhân, nhờ đó chúng con chu toàn lề luật và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho chính bản thân và cho người khác. Amen.